Мінфін підтримав податкові пропозиції НАБУ

Мінфін підтримав податкові пропозиції НАБУ

Незалежна асоціація банків України та Міністерство фінансів України продовжують тісну співпрацю щодо вирішення низки проблемних питань у сфері оподаткування банківських операцій. Наступним позитивним результатом роботи Експертної ради при Мінфіні стало затвердження ще низки Узагальнюючих податкових консультацій (УПК), чого НАБУ домагалася протягом останніх 2-х років.
 

Наказом № 400 від 03.04.2018 затверджено УПК з таких питань: 

  • щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до підпункту «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України;
  • щодо застосування положень пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України стосовно порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту;
  • щодо належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу.

 Положення зазначених Узагальнюючих податкових консультацій покликані усунути двоякість  тлумачення норм Кодексу в питаннях з податку на прибуток, значно зменшити витрати банків при здійсненні будь-яких заходів  щодо стягнення заборгованості при  визнанні боржника банкрутом та зменшити адміністративне навантаження на банки при повідомленні боржника про прощений борг.
 

НАБУ щиро вдячна Міністерству фінансів України - за готовність і рішучість у врегулюванні податкових колізій, що стосуються фінансового сектору країни, та експертам Ради - за кропітку роботу з підготовки затверджених податкових роз’яснень.

Із зазначеними УПК можна ознайомитися за посиланням: https://nabu.ua/ua/proekti-uzagalnyuyuchih-podatkovih-konsultatsiy-po-2.html