Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг Ощадбанку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг Ощадбанку

23 липня 2018 року рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг Ощадбанку (Long-Term Foreign and Local Currency Issuer Default Ratings – довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валюті) на рівні «В-» (прогноз «стабільний»). Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджено на рівні «В», національний довгостроковий рейтинг – на рівні «АА (ukr)» із стабільним прогнозом.

Рейтингові оцінки Ощадбанку продовжують знаходитись на рівні суверенного рейтингу («В-»). При цьому рейтинг фінансової стійкості (Viability Rating) банку («b-») відображає його стратегічне положення як однієї з найбільших фінансових установ України. Це в свою чергу зумовлює високий ступінь кореляції з економічним станом країни загалом та станом державного сектора економіки зокрема.

На думку Fitch Ratings, порівняно з операційним середовищем рівень знецінених кредитів (що останнім часом стабілізувався) не є значною перешкодою для кредитного профілю банку. При цьому коефіцієнт резервування кредитного портфеля дещо покращився (47% проти 43% всього портфеля станом на, відповідно, кінець І кварталу 2018 року та І квартал 2017 року), а показники адекватності капіталу вже включають в себе ефект очікуваних збитків, зумовлений впровадженням стандарту МСФЗ 9 банками України. Крім того, за оцінками Fitch Ratings після позитивного фінансового результату, досягнутого в 2016-2017 роках, діяльність Ощадбанку залишиться прибутковою і за підсумками поточного року.

Виплати за єврооблігаціями банку (загальний обсяг – 1,2 млрд. дол. США), що розпочинаються з 2019 року, залежатимуть від надходжень за портфелем ОВДП (наразі еквівалент 3,3 млрд. дол. США), що знаходиться у власності банку. Додатковим чинником комфорту є також значний обсяг ліквідності в іноземній валюті – головним чином у вигляді залишків на рахунках Ощадбанку в закордонних банківських установах.

Прес-служба Ощадбанку