НАБУ ОБГОВОРИЛА З АПВУ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

НАБУ ОБГОВОРИЛА З АПВУ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація приватних виконавців України 23.02.2021 провели спільний круглий стіл з обговорення проблемних питань взаємодії приватних виконавців і банків, шляхів їх вирішення.

Банки в цілому позитивно оцінюють співпрацю з приватними виконавцями завдяки оперативному здійсненню всіх виконавчих дій і підвищенню коефіцієнта стягнення за виконавчими документами. Продаж заставного майна за участю приватних виконавців відбувається значно швидше – від відкриття виконавчого провадження до передачі майна на торги проходить 2-4 місяці.

Водночас, є потреба у розвитку інституту приватних виконавців з огляду на їх недостатню кількість в деяких областях, що обмежує конкуренцію та несприятливо позначається на ефективності виконавчого провадження. Зокрема, існує тенденція до варіювання зацікавленості виконавців у якнайшвидшому виконанні рішень залежно від суми, що підлягає стягненню.

Також представниками банків відмічені певні проблемні питання взаємодії з приватними виконавцями, серед яких:

  • відсутність у автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) усієї необхідної інформації і сканованих копій документів, пов’язаних з виконавчим провадженням (відомості про всі документи, отримані на запит виконавця, заяви сторін виконавчого провадження, відповіді на них тощо). Невчасне додавання виконавцем матеріалів у АСВП обмежує можливість банків отримувати у системі усю необхідну інформацію і своєчасно вживати заходи реагування. Єдиний шлях вирішення – обов’язкове і своєчасне внесення виконавцями до системи відомостей про проведення виконавчих дій одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія, як того вимагає Положення про АСВП, затверджене наказом Мін’юсту від 05.08.2016  № 2432/5;
  • направлення виконавцями банкам постанов про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника по тим клієнтам банку – фізичним особам, які не перебувають у трудових відносинах з банками і по яким банк надає до органів ДФС податкову звітність про отриманий дохід та утримані податки з такого доходу. Як правило, це стосується клієнтів банку, які отримали бонуси, компенсації по рахункам, призи, відсотковий дохід по залишкам на рахунках, відсотки по депозитах і ін. Зауважено, що вищевказаний спосіб стягнення може бути застосований виконавцем, якщо боржник отримує заробітну плату від банку, тобто, перебуває з ним у трудових відносинах. В інших випадках отримання боржником від банку доходу, який відповідно до Податкового кодексу України підлягає оподаткуванню, банк, виконуючи обов’язок податкового агента, утримує податки та подає податкову звітність. І такий дохід зараховується на рахунок боржника та підлягає стягненню шляхом направлення платіжної вимоги;
  • необхідність належного обґрунтування подання приватного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України та підготовки доказових матеріалів. Питання має важливе значення, оскільки такий захід часто є єдиним і найбільш дієвим способом впливу на боржника. Так, якщо боржник проживає у прикордонній зоні і часто виїзджає за кордон, обмеження його у цьому праві могло би бути дієвим способом впливу на боржника і стимулювання його до виконання рішення суду. Як правило, суди відмовляють у задоволенні подань виконавців через недоведення виконавцем обставин ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду.


Також обговорено проблематику виконавчих дій при зверненні стягнення на житло, в якому зареєстровані неповнолітні, та наявну судову практику з цього питання, пропозиції щодо удосконалення законодавства в цій частині.

За підсумком круглого столу домовлено про продовження співпраці для врегулювання існуючих у сторін питань, а також неузгодженостей у законодавстві з метою підвищення ефективності примусового виконання рішень.