НАБУ відстояла права банків у переоцінці валютних резервів

НАБУ відстояла права банків у переоцінці валютних резервів
Державна фіскальна служба України погодилася з тим, що право трактування міжнародних стандартів у фінансової звітності залишається прерогативою виключно Національного банку. Відповідно резерви є монетарною статтею та входять у склад фінансового інструменту. Досягнутий результат допоможе банкам уникнути можливих необґрунтованих претензій з боку фіскалів під час перевірок в майбутньому

Під час проведення в 2015 році планової перевірки одного з великих комерційних банків Державною фіскальною службою (ДФС) було встановлено, що банком було невірно визначено фінансовий результат від переоцінки іноземної валюти з урахуванням суми переоцінки резервів за кредитними операціями у валюті. При цьому, як вважає фіскальний орган, страховий резерв не є монетарною статтею та від'ємне значення курсових різниць від переоцінки сформованого страхового резерву не повинен враховуватися у складі витрат платника податків.

Це стало несподіванкою для банківської спільноти, тому що це усталена процедура відображення переоцінки валютних резервів. «Випадок з одним банком створив прецедент, коли під час перевірки фіскальна служба у стандартній процедурі вгледіла помилку та зняла з витрат величезну суму переоцінки по валютним резервам. Окрім того порядок ведення бухгалтерського обліку банків визначається стандартами бухгалтерського обліку та встановлюється регулятором, а не фіскальною службою. А така позиція ДФС при проведенні перевірок інших банків загрожує величезними податковими ризиками для всієї банківської системи і може вплинути на результати економічної діяльності банків», - зауважила Олена Коробкова, виконавчий директор НАБУ.

Так, за Законом України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 року, регулятор встановлює обов'язкові для банківської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Проте фіскальна установа почала трактувати міжнародні стандарти на свій розсуд.

Згідно МСФЗ будь який актив має свою вартість, а для зниження ризиків спеціально створюється резерв. Адже за міжнародними стандартами, на які вже перейшли всі банківські установи, сума боргу за кредитом та резерв за нею – невід'ємна складова балансової вартості фінансового активу. Проте податкова вважає, що резерв, який створюється під актив, є немонетарною статтею на відміну від кредиту, тому треба відокремити кредит від резерву. Внаслідок цього, фіскали відкорегували фінансовий результат банку на суму переоцінки резервів за кредитними операціями в іноземній валюті.

Проте банки наполягають на необхідності визначення фінансового результату з урахуванням курсових різниць від переоцінки резерву як складової балансової вартості монетарного фінансового активу в іноземній валюті та врахуванні в складі доходів платника податків прибуток від такої переоцінки, а збиток (від'ємне значення курсових різниць – у складі витрат платника податків.

За міжнародними стандартами всі валютні активи та резерви обов'язково переоцінюються. В свою чергу податкова наполягає на переоцінці тільки кредиту, тоді як резерв не вважається монетарною статтею і тому при коливаннях валютного курсу переоцінювати його не можна. «Страховий резерв – це розрахунковий показник, який визначається за методикою НБУ. Даний показник розраховується, виходячи з суми заборгованості за фінансовим кредитом, забезпечення за кредитом та фінансового стану позичальника та визначає можливий ризик неповернення кредиту (або його частини) позичальником, тобто розрахункову суму можливих втрат банку. Страховий внесок не є грошовими коштами, які можуть бути сплачені чи отримані банком у грошовій формі. Виходячи з викладеного вище, перерахунок курсової різниці по сформованому страховому резерву не враховується при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток», - ведеться в листі ДФС від 2 грудня 2016 року.

Банк, який першим постраждав від фіскальної служби, звернувся за роз'ясненнями в НБУ, який в свою чергу підтвердив, що резерви є монетарною статтею.

Для вирішення цієї проблеми НАБУ неодноразово звертався в державні органи влади, ДФС та до регулятора, з проханням підтримати позицію щодо необхідності визнання у фінансовому результаті курсових різниць від переоцінки резерву (зменшення корисності активу) як складової балансової вартості монетарного фінансового активу в іноземній валюті. Окрім цього Асоціація ініціювала проведення спільної наради за участю представників Мінфіну, Ради бізнес-омбудсмена, ДФС та НБУ.

В результаті фіскальна служба визнала свою помилку, про що офіційно підтвердила у відповідному листі. Цей документ та лист НБУ стане підставою для банків, в які заходять перевірки, відповісти фіскалам на можливі претензії з цього приводу.

Проте для банка, який вирішує цю проблему в суді, цього вже замало. Наразі банківська спільнота чекає від Мінфіну узагальненої податкової консультації, роз'яснення якої допоможуть сумлінним платникам податків у разі необхідності відстоювати свої права в судах.