НАБУ виступає проти деструктивної критики діяльності НБУ

Незалежна асоціація банків України (НАБУ), що об'єднує у своїх лавах понад 96% сукупних активів банківського ринку України та є найбільшим представником банківської спільноти, позитивно оцінює діяльність Національного банку України у 2016 році

За оцінками НАБУ, системні та послідовні кроки регулятора вже сьогодні призвели до позитивних зрушень та створюють підґрунтя для відновлення економічного зростання в наступні роки.

Найбільш відчутним результатом стало приборкання Національним банком галопуючої інфляції – із 43,3% у 2015 році до 12,4% у 2016 році. В перспективі найближчих п'яти років, за прогнозами НБУ, інфляція сповільниться до 5%. І це закладає міцний фундамент для розвитку банківського ринку, відновленню кредитування та стабілізації національної валюти у середньостроковій перспективі.

Цілковиту підтримку банківської спільноти регулятор отримав і за послідовність і зрозумілість деяких непопулярних, на перший погляд, дій. З початком реформ в банківській сфері ніхто не сподівався, що буде дуже легко. Проте, завдяки послідовності дій НБУ в реалізації політики гнучкого обмінного курсу із поступовим зняттям валютних обмежень, згладжування надмірних коливань за рахунок інтервенцій – курс національної валюти стабілізувався. Ці кроки регулятора сприяли поступовому відновленню довіри до банківської системи, внаслідок чого гривневі депозити стали повертатися в банки, припинився відтік депозитів в іноземній валюті.

Відбувається зростання загальних термінів розміщення депозитів, що створює ресурс для кредитування національного товаровиробника, який в посткризовій економіці дуже потребує залучення капіталу. Протягом 2016 року спостерігалось зниження відсоткових ставок за депозитами. Ми впевнені, що ця тенденція триватиме і у 2017 році за збереження поточної монетарної стратегії НБУ. Безумовно, це також позитивно вплине на вартість кредитних ресурсів.

З огляду на всі ці позитивні надбання, ми не можемо зрозуміти деструктивну та популістську критику дій регулятора. Ті, хто критикує НБУ за очищення банківської системи та виведення із ринку низки банківських установ, навіть не усвідомлюють, яку кропітку та важливу роботу провів НБУ.

Ще три роки тому банківський ринок нагадував людину, хвору на рак. Хвороба прогресувала і, як показала діагностика, глибоко вразила важливі органи. У цьому випадку НБУ виступив хірургом, який видалив метастази та призначив ефективне лікування. І якщо при такому захворюванні у людини не багато шансів, то у банківської системи залишилися всі можливості не тільки на виживання, а й на одужання.

Ми глибоко впевнені, що регулятор діяв виключно на виконання функцій, покладених на нього Законом, та в межах своїх повноважень. Саме завдяки непопулярності та жорсткості деяких рішень Нацбанку банківська система України встала на незворотний шлях одужання. Зроблені регулятором кроки на оздоровлення галузі позитивно впливають не лише на прозорість ринку та якість банківських послуг, а й в цілому підвищують імідж банківського сектору України та його інвестиційну привабливість.

Наразі економіка України залишається чутливою до зовнішньої конʼюнктури цін на експорт та імпорт. Безперечно, низький суверенний рейтинг України та зовнішня агресія ускладнюють процес економічного відновлення та розвитку. Проте, незважаючи на такі надскладні умови, вже в 2016 році досягнуто зростання реального ВВП на 2,2%, а на 2017 рік НБУ прогнозує приріст економіки на 2,5-3% та подальше сповільнення інфляції до 9,1%.

Пріоритетом на 2017 рік Національний банк визначив зниження інфляції та забезпечення балансів інфляційних ризиків, потребу в підтримці стійких темпів економічного зростання та рівня фінансової стабільності в державі. І банківський сектор України в цьому з регулятором солідарний.

Принциповість, послідовність, відкритість та прозорість діяльності регулятора, готовність у разі кризових ситуацій застосовувати монетарний інструментарій для нівелювання негативного впливу на фінансову систему України, а також розбудова макропруденційного інструментарію – все це є тими факторами, які повинні забезпечити стабільність банківського сектору та розвиток економіки України у цілому.