Нацбанк підтримав НАБУ щодо статусу функціонування рахунків

Нацбанк підтримав НАБУ щодо статусу функціонування рахунків

У результаті активної роботи НАБУ, низки звернень та зустрічей з НБУ, пропозиції банківської спільноти щодо статусу функціонування рахунків, пов’язаних з коштами у розрахунках, почуто та враховано регулятором.

Так, на практиці виникав ряд питань, пов’язаних з режимом функціонування рахунку 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання», які потребували врегулювання.

Проблематика порушеного питання обумовлена тим, що пунктом 69.2 статті 69 ПКУ визначений  обов’язок банків та інших фінансових установ  надсилати  повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Протягом 2018–2019рр. ряд банків одержали Індивідуальні податкові консультації від ДФС України щодо необхідності направлення повідомлень про відкриття/закриття рахунків типу 2602. ДФС України в консультаціях наполягає, що банки подають до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття всіх рахунків платників податків, в т.ч. рахунки типу 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» групи 260 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» класу 2 «Операції з клієнтами».

Банківська спільнота вважає, що балансові рахунки 2602 та 2622 (за виключенням обліку коштів умовного зберігання (ескроу) не відносяться до клієнтських рахунків, вони мають цільове призначення та не є вкладами у розумінні законодавства. Зазначені рахунки відкриваються банками не на підставі договорів банківського рахунку та банківського вкладу з клієнтами, а призначені для аналітичного обліку коштів у процесі здійснення розрахунків до настання певної дати або події (до настання дати валютування, пред’явлення документів за умовами акредитива, розрахункового чека тощо). На цих рахунках обліковуються кошти, які вже списані з поточних рахунків клієнта і призначені до перерахування бенефіціарам, або ще не зараховані на поточний рахунок отримувача, тобто такі кошти знаходяться в процесі виконання розрахунку.

НАБУ неодноразово зверталась до регулятора з прохання допомогти в вирішення питання статусу вищенаведених рахунків.

 Порушене  питання було предметом обговорення на засіданні Комітету НАБУ по питаннях податкового обліку, в якому прийняли участь представники банків та представники Департаменту бухгалтерського обліку НБУ на чолі з Лукасевичем Б.В.


Відбулась розмова щодо можливих варіантів  вирішення порушеного питання, серед них:

  • виключення рахунків ескроу з 1602, 2502, 2622 та перенесення його на рахунки 1604, 2604, 2624;
  • запровадження нових груп рахунків для обліку коштів у розрахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб.


За результатом опрацювання порушеного питання,  банки отримали Проект змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 11 вересня 2017 року  № 89.


В даному проекті змін запропоновані нові групи рахунків для обліку коштів у розрахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб, що, безумовно, є найкращим рішенням для порушеного питання.

НАБУ від імені банківської спільноти виражає глибоку вдячність  регулятору за врахування пропозицій та допомогу в вирішенні практичного питання, пов’язаного з режимом функціонування рахунків, пов’язаних з коштами у розрахунках.