Нацбанк підтримав пропозиції НАБУ та переглянув вимоги до рейтингу емітентів при наданні гарантії/акредитиву

Нацбанк підтримав пропозиції НАБУ та переглянув вимоги до рейтингу емітентів при наданні гарантії/акредитиву

Постановою НБУ від 21.05.2019 р. № 71  була прийнята норма, що гарантії/безвідкличні резервні акредитиви  для розрахунку нормативу кредитного ризику беруться  в забезпечення за умови що емітенти належать  до  урядів країн, що мають рейтинг, не нижче AA-, підтверджений Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA. Після таких змін більшість банків не мали можливості користуватись таким інструментом, оскільки емітентом гарантії/безвідкличного акредитиву виступають на нашому ринку  переважно банківські установи материнських груп країн, у яких рейтинг нижче ніж АА-.

НБУ підтримав ініціативу НАБУ та надав виключення  для обчислення нормативу кредитного ризику, забезпечення у вигляді гарантії/безвідкличного резервного акредитиву банку-гаранта, який є материнською компанією банку або учасником міжнародної групи, до якої входить банк за умови, що банк-гарант має інвестиційний кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service або Fitch IBCA (Постанова Правління НБУ № 108 від 15.08.2019р.).

Це надасть можливість банкам і далі  користуватись  низько ризиковими інструментами  гарантій, які широко використовуються між клієнтами для обслуговування розрахунків як на внутрішньому, так і іноземних ринках.

Дякуємо Національному банку України за відкритий та плідний діалог!