Національний банк України у відповідь на звернення НАБУ погодився відтермінувати подання файлів із показниками статистичної звітності

З огляду на об’єктивні обставини, ризик відсутності електропостачання подавати до Нацбанку щоденні та декадні файли можна в такий строк:

 • файл 01Х “Дані про залишки на рахунках” – до 23:00 наступного робочого дня;

інші щоденні та декадні файли, а саме:

 • файл 12Х “Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії”;
 • файл 26Х “Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків”;
 • файл 39Х “Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою”;
 • файл 3КХ “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)”;
 • файл 3МХ “Дані про надходження / переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами”;
 • файл 42Х “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента”;
 • файл 43Х “Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції”;
 • файл 79X “Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку”;
 • файл A7X “Дані про структуру активів та зобов’язань за строками”;
 • файл C5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів” – до 3:00 другого робочого дня.

Зазначений строк подання встановлюється тимчасово, до 30.11.2022, із можливістю продовження у випадку збереження загрози відсутності електропостачання.

Працюємо далі й дякуємо регулятору за конструктивний діалог і готовність йти назустріч!