Національний банк України просить пройти опитування щодо впровадження відкритого банкінгу

Національний банк України продовжує працювати над концепцією впровадження відкритого банкінгу (open banking).

Законом України “Про платіжні послуги” No 1591-IX створено умови для запровадження в Україні відкритого банкінгу. Надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (на сьогодні це банки) повинні будуть відкрити свої API та надати можливість підключатися до інтерфейсів власних сервісів з метою обміну даними з банками та іншими надавачами платіжних послуг, що отримали право на надання нефінансових платіжних послуг.

Наступний крок на шляху до впровадження – це опитування, яке має на меті оцінити поточний стан обміну інформацією у фінансовому секторі, потенційні бар’єри та проблеми для впровадження відкритого банкінгу. Ця інформація допоможе оцінити доцільність різних варіантів упровадження та обрати відповідну модель відкритого банкінгу в Україні.

Результати опитування учасників ринку Національний банк врахує під час розроблення єдиних стандартів відкритих API та відповідних нормативно- правових актів Національного банку.

За посиланням https://promo.bank.gov.ua/openbanking розміщено Анкету щодо відкритого банкінгу.

Національного банку просить залучити до заповнення Анкети працівників, уповноважених на прийняття рішення з відповідних питань, та надати відповіді в термін до 19.08.2021.

Опитування має виключно експертний характер та не накладає жодних зобов’язань на організацію або особу, що заповнила Анкету.