Національний банк України врахував пропозицію НАБУ доповнити Положення № 351 безумовними та безвідкличними місцевими гарантіями міських рад

Національний банк України врахував пропозицію НАБУ доповнити Положення № 351 безумовними та безвідкличними місцевими гарантіями міських рад

За результатами розгляду звернення Незалежної асоціації банків України та неодноразових зустрічей за участі представників банківської спільноти, Національний банк України врахував пропозицію щодо вдосконаленню Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (далі – Положення № 351).

А саме, регулятор доповнив Додаток 6 «Прийнятне забезпечення та коефіцієнти ліквідності забезпечення» Положення № 351 новим видом забезпечення/застави - безумовною та безвідкличною місцевою гарантією міських рад, що мають клас не нижче ніж 2, визначений згідно з вимогами Положення № 351, з коефіцієнтом ліквідності – 0,5.

Тепер банки зможуть залучати інвестиції у проекти, які потребують коштів для енергозберігаючих проектів, енергоефективну модернізацію власних основних засобів, перехід до альтернативних джерел енергії, відновлюваних видів палива та інших проектів міських рад.