Недійсніcть договорів

Практика ВСУ / вищих касаційних судів за липень 2017 року
Позивач звернувся до суду, аргументуючи позов тим, що відмова в задоволенні позовних вимог банку про стягнення заборгованості за кредитним договором через пропуск строку позовної давності впливає на реальність виконання такого договору
Практика ВСУ / вищих касаційних судів за березень 2017 року
Залишаючи без змін судові рішення, ВСУ підтримав правову позицію судів попередніх інстанцій, які  виходили із того, що особа, яка не є стороною договору, може вимагати визнання його недійсним у тому разі, якщо вона не вимагає повернення їй переданого на виконання цього договору майна
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за січень 2017 року
Розглядаючи спір про визнання недійсним договору іпотеки майна, яке було набуто на підставі рішення суду, в подальшому скасованому, ВГСУ, врахувавши правову позицію Верховного Суду України, дійшов висновку, що ТОВ передало в іпотеку спірне майно, не маючи на це законного права
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за грудень 2016 року
ВССУ приймаючи рішення щодо недійсності іпотечного договору майна, право на яке має неповнолітній, підтримали позицію попередніх судів, якими вірно застосовані положення ст. 203 ЦК України та ст. 177 СК України, вказавши, що підставою недійсності іпотечного договору може бути не саме по собі відсутність попередньої згоди органу опіки та піклування, а порушення майнових прав дитини
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за листопад 2016 року
Розглядаючи справу про визнання кредитного договору недійсним, ВССУ зазначив, що досліджуючи спірний договір, який за формою і змістом відповідає вимогам закону, але експертизою підтверджено, що одна зі сторін його не підписувала, суд має виходити з того, що такий договір є вчиненим