Незалежна асоціація банків України звернулася до Нацбанку щодо надання роз’яснень з питань функціонування небанківських фінансових установ під час воєнного стану

Вдячні Нацбанку за оперативну й конструктивну відповідь.

Національний банк розуміє ситуацію, що склалась на небанківському фінансовому ринку і наявні ризики для діяльності учасників ринку, тому опрацьовує всі можливі варіанти реагування, в тому числі можливість та необхідність перенесення відповідних строків на приведення діяльності фінансових установ у відповідність із вимогами Національного банку.

Національним банком вже прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення роботи небанківських фінансових установ та продовжується робота щодо подальших змін в цьому напрямі.

Зокрема, Правлінням Національного банку Постановою від 06 березня 2022 року No 39 "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації" врегульовано особливості діяльності учасників небанківського ринку протягом дії режиму воєнного стану. 

Серед внесених змін передбачено незастосування заходів впливу за порушення учасниками ринку строків подання фінансової та іншої звітності, а також за порушення деяких пруденційних нормативів, спричинених негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України. Крім того, постановою визначено особливості застосування низки нормативно-правових актів Національного банку у зв’язку з початком військової агресії з метою зниження регуляторного навантаження на учасників ринку.

Відповідно до відкритого листа Національного банку небанківським фінансовим установам No 21-0007/18560 від 01.03.2022 строки, встановлені у вимогах/запитах Національного банку щодо надання інформації та документів, надісланих небанківським фінансовим установам в рамках безвиїзного нагляду відповідно до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.12.2020 No169, перенесено і відраховуватимуться, починаючи з 1 квітня 2022 року.

У разі прийняття Національним банком інших рішень щодо змін в регулюванні фінансового сектору, про них буде повідомлено.

При цьому звертаємо увагу, що частина питань, які надходять від учасників ринку, зокрема тимчасове призупинення споживчого кредитування та нарахування процентів, а також зупинення будь-яких дій по стягненню проблемної заборгованості, потребують змін до законів України, відтак відповіді на них знаходяться поза межами компетенції та повноважень Національного банку, визначених Законом України “Про Національний банк України”.

Щодо діяльності фінансових компаній при наданні послуг з купівлі/продажу іноземної валюти зазначаємо, що регулювання валютних операцій у період воєнного стану регулюється постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року No 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) (далі – Постанова No18). Станом на 08 березня 2022 року, згідно із п. 12 Постанови No18 забороняється здійснювати за дорученням клієнтів торгівлю валютними цінностями, крім випадків продажу клієнтами іноземної валюти в готівковій формі небанківським фінансовим установам та оператору поштового зв’язку, а пунктами 121 та 122 Постанови No18 встановлені особливості визначення курсу іноземних валют, які мають використовуватись учасниками ринку при здійсненні торгівлі валютними цінностями.