НКЦПФР врахувала пропозиції НАБУ та вдосконалила механізм позасудового звернення на передані в заставу цінні папери

НКЦПФР врахувала пропозиції НАБУ та вдосконалила механізм позасудового звернення на передані в заставу цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у своєму рішенні від 21.12.2017 № 914 «Про затвердження змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» врахувала пропозиції банківської спільноти щодо вдосконалення механізмів позасудового звернення на передані в заставу цінні папери. Отже, заставодержателю надано можливість задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави (цінних паперів) в позасудовому порядку, в тому числі, на підставі наданого заставодержателем переліку документів, що детально визначений у Рішенні № 914.

Внесені зміни покликані створити більш ефективні умови захисту прав кредиторів та інвесторів, мінімізувати можливість недобросовісних дій з цінними паперами, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

Нагадаємо, питання полягало в тому, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017, який набув чинності 04.06.2017, було внесено зміни до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», відповідно до яких встановлено додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є цінні папери.

У той же час, норми Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735, як передумову позасудового звернення стягнення на цінні папери передбачали виключно необхідність укладення / наявності трьохстороннього договору між депонентом, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави.  

Таким чином, до внесення відповідних змін, Положенням № 735 встановлювались додаткові умови для можливості позасудового звернення стягнення на цінні папери, що не узгоджувалось із відповідними законодавчими актами щодо правового регулювання застави як способу забезпечення виконання зобов’язань.

Відтепер, за участі НАБУ зазначене питання врегульовано.

НАБУ висловлює вдячність Ганні Тумаковій, Сергію Агратіні, Василю Гею – експертам Комітету НАБУ з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів за активну участь у реалізації цього питання.