Обговорення пропозицій щодо Стандартів корпоративного управління у профучасниках ринків капіталу