Чи є місце для ESG в Україні сьогодні

Чи є місце для ESG в Україні сьогодні
Олена Коробкова, НАБУ

Як дотримання принципів ESG допоможе залучити кращих кадрів, отримати кредит і розвивати бізнес?

Сьогодні ESG для нас – уже не щось далеке та недосяжне. Фактично це явище поступово ставатиме нормою українських реалій корпоративного життя. Так, як і в інших розвинених сучасних країнах.

Річ у тім, що дійсно інвестори в усьому світі дедалі більше уваги приділяють екологічній і соціальній відповідальності, а також управлінській культурі компаній і проєктів, які розглядають як об’єкти інвестування.

ESG – абревіатура від environmental, social, governance (навколишнє середовище, суспільство, управління. Це підхід, при якому під час прийняття рішень до уваги береться структура корпоративного управління компаній з оцінкою впливу її діяльності на екологію та суспільство.

Відповідно, дотримання бізнесом ESG-принципів і розкриття інформації щодо ESG-показників стає вагомим чинником інвестиційної привабливості бізнесу, майбутньої вартості інвестицій у нього, тобто безпосередньо впливає на прийняття інвесторами фінансових рішень.

ESG і підвищення шансів на отримання кредиту

Особливість сфери видачі кредитів полягає в тому, що вона є жорстко регульованою як у світі загалом, так і в Україні зокрема.

Банки зобов’язані оцінювати кредитний ризик позичальника на підставі його офіційної фінансової звітності та формувати резерви в суворій залежності від формальних фінансових показників.

І якщо розрахунковий розмір резервів великий, приміром, через слабкий фінансовий клас позичальника та відсутність майна, прийнятного для застави, банк із великою ймовірністю відмовить у кредиті або встановить вищу процентну ставку. Такі реалії.

Банки видають кредити за рахунок залучених коштів населення через механізм депозитів і, відповідно, мають сплачувати за ними.

Однак зараз у цій системі з’являється й місце для ESG. Хоч це одразу й не очевидно. Якщо зосередитися виключно на поточному фінансовому результаті, ESG потребує регулярних витрат, які аж ніяк не збільшують його.

Водночас дотримання стандартів ESG не має безпосереднього вираження у гривнях чи євро майбутнього прибутку.

Разом із тим, хоча можливості застосування нефінансових показників для формальної оцінки кредитного ризику дуже обмежені, банки можуть використовувати їх у кредитному аналізі.

Адже це дає змогу виявити приховані ризики, що можуть фатально вплинути на фінансовий результат позичальника у майбутньому.

Власне, сталий розвиток (який і є метою ESG) сам по собі означає меншу ймовірність дефолту в майбутньому, що є позитивним чинником для банку.

Дотримання стандартів ESG означає, що позичальник провадить політику управління ризиками та є більш конкурентоздатним на довгостроковому горизонті.

За інших рівних умов такі компанії мають кращі перспективи зростання в межах ринку, більшу стабільність виручки, меншу ймовірність неочікуваних втрат унаслідок реалізації різних ризиків: екологічного характеру, фроду/корупції, людського фактору тощо.

ESG і клієнти вашого бізнесу

Варто зважати й на те, що не тільки інвестори, але й споживачі продукції чи послуг дедалі частіше замислюються над соціальними й екологічними аспектами брендів.

А з огляду на швидкість і масштаби поширення інформації, навіть один негативний інцидент у поєднанні з відсутністю потужної та щирої реакції на нього може якщо не зруйнувати, то, принаймні, суттєво зменшити ринкову частку та доходи компанії.

І першими претендентами на вивільнене місце будуть гравці, чия політика та поведінка відповідають запиту суспільства.

Недарма ж сучасні компанії так багато уваги приділяють уникненню можливості появи інформаційних криз, а ті, діяльність яких пов’язана з потенційним підвищеним ризиком інформаційних криз, мають на такі випадки цілі дорожні карти й антикризові штаби.

Крім того, світ рухається шляхом посилення різних стандартів (екологічних, соціальних і корпоративних зокрема), і з часом доступ до ринків цілих країн може безпосередньо залежати від того, чи відповідає підприємство цим стандартам.

ESG і ваші найкращі кадри

Ще один чинник, про який хочу згадати в контексті загальної конкурентоздатності бізнесу, – конкурентоздатність на ринку праці. Кращі кадри – не остання компонента ринкового лідерства.

Для багатьох справжніх професіоналів сьогодні важливо бути частиною чогось більшого, ніж механізм отримання прибутку. Принципи ESG – чудовий інструмент для формування корпоративної місії, що приваблює найкращих, додає команді мотивації та відданості.

Гроші – це, звісно, важливо, та сьогодні світ активно розвиває й сповідує цінності збереження екології, захисту тварин, підтримки бідних країн і знедолених верств населення.

Вірю, світ і бізнес зокрема ставатимуть милосерднішими, й стандарти ESG відіграватимуть дедалі важливішу роль у корпоративному сегменті.

І аби не бути голослівними, додамо трохи цифр. Досягнення сталого розвитку тепер регулярно визнаються поряд із традиційними ключовими показниками ефективності (KPI).

У науковій літературі з’являється щоразу більше доказів того, що сталий розвиток позитивно впливає на кінцевий результат і вартість бізнесу.

Ці висновки ми робимо, прочитавши звіт про стандарти розкриття ESG для небанківських фінансових установ, опублікований ПРООН в Україні.

Відповідно до звіту PwC, 45% компаній FTSE 100 тепер мають показник ESG в оплаті праці керівників, тоді як 78% членів правління та вищих керівників погоджуються, що високий показник ESG сприяє цінності організації й фінансовій ефективності.

ESG і автократичні режими

У контексті подій останнього року хочу окремо відзначити важливий аспект, який надалі буде щоразу вагомішим для інвесторів. Ідеться про специфічний набір ризиків, пов’язаних із діяльністю в країнах з автократичними режимами.

Специфіка таких режимів виявляється в нехтуванні правами людини та в схильності до ігнорування суверенітету інших держав. Це не може не впливати на складові "S" та "G" компаній, які працюють у таких країнах.

І якщо не всіх хвилює моральна сторона подібних інвестицій, то загроза втрат унаслідок імовірного запровадження санкцій є цілком матеріальною.

Водночас у контексті війни в Україні варто зазначити, що методичні атаки ворога на світові енергетичні ринки та українську критичну інфраструктуру потребують особливої уваги до енергетичної безпеки, трохи зміщуючи фокус із кліматичної складової ESG, принаймні в короткостроковій перспективі.

Підсумовуючи, скажу: ESG – це важливо, і нехтувати цими показниками не варто навіть в особливо складні часи.