Що буде з банками в 2018 році

Що буде з банками в 2018 році
Олена Малинська, голова Правління Банку Кредит Дніпро
Плани та успіхи банківського сектору в 2018 році визначатимуться перспективами зростання економіки.

Банківська система не живе в своєму замкненому світі, а є невід'ємною частиною економічного організму країни, забезпечуючи його фінансовим ресурсом. Тому успішність і ефективність діяльності банківського сектору слід розглядати як похідну від економічних трендів.

 

2017 рік, на жаль, не став роком економічного прориву: ми все ще відстаємо від економік країн, що розвиваються, які в середньому зросли на 4,6%. Але в цілому виправдалися очікування щодо стабілізації та закладки базису для подальшого прискорення: річне зростання ВВП оцінюється в 2%, чому сприяли сприятлива ситуація на світових сировинних ринках, поліпшення результатів економічної активності в ряді ключових галузей, зростання внутрішніх інвестицій, реальних доходів українців, роздрібного товарообігу.

Повернення після тривалої перерви держави Україна і ряду найбільших вітчизняних приватних гравців на міжнародні ринки боргового капіталу позитивно позначилося на курсовій динаміці і платіжному балансі. Індекс українських акцій за даними Bloomberg показав найкращий результат - річне зростання на 80%. Завдяки співпраці з МВФ золотовалютні резерви за рік зросли на 21%, до максимального рівня з початку 2014 року - $ 18,8 млрд.

Економічна стабільність дала можливість банківському сектору в 2017 році капіталізуватися, наростити ліквідність, визначитися з посткризовими бізнес-стратегіями, що дозволяють повернутися до прибуткової діяльності. В результаті переформатування і консолідації секторe скоротилася кількість банків, але конкуренція за клієнта, навпаки, зросла. Нові, жорсткіші правила гри на ринку диктують нові підходи до клієнтської стратегії. Кожен банк формує її, з огляду на власні цілі й ресурси, але ключовим пунктом для більшості банків є активізація кредитування, з акцентом на сегменти малого і середнього бізнесу та роздрібне споживче кредитування. Пожвавлення корпоративного кредитування і довгострокових іпотечних програм для населення можна буде очікувати лише за наявності макроекономічних і регуляторних передумов, які забезпечать можливість довгострокового фінансового планування і платоспроможний відповідальний попит.

Достатній рівень ліквідності банків дозволить у 2018 році, за відсутності інфляційних і девальваційних шоків, дотримуватися планомірної стратегії поступового зниження вартості фондування з ринку, тому процес подальшого здешевлення депозитів продовжиться. Економічно обгрунтованим є тренд відповідності ставки за річним депозитом у гривні до рівня інфляції, щоб він виконував функцію захисту накопичень від знецінення. Банки своєю ціновою політикою будуть мотивувати клієнтів розміщувати вільні кошти на довгі терміни, подовжуючи ресурсну базу для кредитних програм.

Для зниження кредитних ставок необхідно не тільки здешевлення ресурсів, але й зниження операційних витрат банків, завдяки подальшому розвитку банками дистанційних каналів обслуговування, а також зменшення у вартості кредитів "плати за ризик".

Якщо говорити про ключові банківські ризики, то всі вони є прямим наслідком економічних і регуляторних викликів:

  1. Значна – понад 55% – частка проблемних кредитів, необхідність формування резервів під них і відсутність ефективних правових важелів впливу на недобросовісних позичальників, на жаль, залишається проблемою номер один. Вантаж токсичних активів тисне на показники капіталізації та прибутковості банків, збільшуючи вартість кредитування.
  2. Домінування на ринку державних банків, частка яких перевищує 55% за активами і 57% за зобов'язаннями, негативно впливає на економіку, враховуючи багатомільярдні витрати на капіталізацію держбанків за гроші платників податків, а також шкодить конкуренції і в кінцевому рахунку споживачам. Мінімізувати цей ризик може вдосконалення корпоративного управління держбанків і залучення міжнародних фінансових організацій в процес підготовки їх до приватизації.
  3. Значні інфляційні і девальваційні ризики підривають довіру внутрішніх інвесторів до національної валюти і змушують НБУ посилювати монетарну політику, що також підвищує вартість кредитних ресурсів.
  4. Високий рівень тіньової економіки і зростання трудової міграції звужує пул платоспроможних клієнтів в бізнесі і роздрібному сегменті.
  5. Уповільнення структурних реформ в частині приватизації, запуску ринку землі, податкової лібералізації, корпоративного управління шкодить інвестиційному та бізнес-клімату, процесу співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, що вкрай важливо для фінансової стабільності в умовах майбутніх значних виплат за зовнішніми зобов'язаннями.


У сьогоднішніх реаліях все ще помірного припливу зовнішніх інвестицій саме банківський сектор є основним джерелом фінансового ресурсу для реального сектору економіки. Отже, низька кредитна активність банків просто не дозволить істотно наростити темпи економічного зростання і добитися такого потрібного країні "прориву". Тому в 2018 році ми дуже розраховуємо на реальну законодавчу підтримку давно назрілих змін щодо реформування судової системи, посилення захисту прав кредиторів, забезпечення рівних прозорих правил гри для всіх учасників ринку.

Глобально подальші плани і успіхи банківського сектору будуть визначатися політичною волею до продовження структурних реформ і перспективами зростання економіки. Для конвертації збільшення доходів і споживчого попиту в економічне зростання, а не в черговий виток інфляції, потрібно відповідне підвищення ефективності економіки за рахунок створення нових виробничих потужностей, збільшення продуктивності праці, зростання конкуренції та інвестицій.

Зростання економіки, здорова конкуренція і цивілізовані правові відносини – три основні чинники успішності банківського сектору.


Джерело:
 biz.nv.ua