OTP Group зафіксувала значне збільшення прибутку за підсумками першого кварталу 2017 року

Підсумком роботи OTP Group у першому кварталі 2017 року стало значне збільшення прибутку - як у квартальному, так і у річному обчисленні. Скоригований прибуток фінансової групи після оподаткування склав 66,8 млрд форинтів, що являє собою приріст на 136% в квартальному і 40% в річному численні
 
Такого результату вдалося досягти як завдяки оптимізації витрат на покриття ризиків, так і за рахунок зниження ставки оподаткування прибутку в Угорщині з 1 січня 2017 року.

Скоригований прибуток після оподаткування материнського банку OTP Bank Plc. у першому кварталі 2017 року сягнув 40,8 млрд форинтів, склавши 67% консолідованого чистого прибутку OTP Group. Внесок дочірнього банку OTP в Болгарії склав 13,4 млрд форинтів. Чистий прибуток російського банку склав 7,6 млрд форинтів, а українського - 3,3 млрд форинтів. Румунський дочірній банк зафіксував прибуток у розмірі 1,3 млрд форинтів. Дочірні банки OTP в Словаччині, Сербії та Чорногорії забезпечили сукупний внесок у результат Групи в розмірі 0,2 млрд форинтів. В результаті значних відрахувань на покриття ризиків корпоративного портфеля дочірнього банку в Хорватії його фінансовий результат склав -1,9 млрд форинтів. Як і у попередні квартали, російський онлайн-банк Touch Bank зафіксував негативний результат в розмірі 2,3 млрд форинтів.

У першому кварталі 2017 року кредитний портфель OTP Group, скоригований з урахуванням коливань валютних курсів, зберігся на рівні попереднього кварталу, поліпшивши при цьому на 3% результат аналогічного періоду роком раніше. На тлі значного продажу і списання проблемного портфеля на загальну суму 40 млрд форинтів з урахуванням коливань валютних курсів, в першому кварталі 2017 року кредитний портфель материнського банку продемонстрував 3% зростання в квартальному і 13% зростання в річному обчисленні. Також, у річному численні приріст кредитного портфеля зафіксований в Росії (+ 5,6%), Болгарії (+ 4,4%), Хорватії (+ 7,4%) та Сербії (+ 14,6%).

Депозитний портфель OTP Group, скоригований з урахуванням коливань валютних курсів, продемонстрував 1% зниження в квартальному численні. З одного боку, найбільші банки Групи - материнський банк OTP Bank Plc. і російський дочірній банк - зафіксували відтік депозитів - 1% і 7% відповідно, з іншого боку, в болгарському DSK Bank і українському дочірніх банках зафіксований приріст депозитного портфеля - 2% і 3% відповідно.

У першому кварталі 2017 року Група зберегла стійкі позиції ліквідності та капіталізації. На кінець березня консолідований коефіцієнт достатності базового капіталу першого рівня OTP Group відповідно до МСФЗ (Common Equity Tier 1) склав 16,0%, додавши 2,5 процентних пункти в квартальному численні. Неконсолідований коефіцієнт достатності базового капіталу першого рівня (Common Equity Tier 1) OTP Bank Plc. на кінець 1-го кварталу 2017 року склав 29,5%.