Підтверджено високий кредитний рейтинг Банку «ГЛОБУС»

РА «Експерт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на рівні uaA + з позитивним прогнозом

31 березня 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» ухвалив рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaA + з позитивним прогнозом. Також було оновлено рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaA + характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про підтвердження рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2016 рік, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-лютий 2017 року.


Капітал і адекватність капіталу

Станом на 01.03.2017 р. регулятивний капітал ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) склав 345,272 млн. нрн., що на 15,29% вище показника станом на 05.01.2016 та значно вище встановленого НБУ мінімального значення Н1.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) станом на 01.03.2017 р. склав 18,13%, що на 2,24 п.п. більше ніж станом на 05.01.2016 р. Агентство нагадує, що норматив Н2, встановлений НБУ, не повинен бути нижче 10%. Таким чином, динаміка Н2 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» вказує на поступове зростання запасу даного нормативу і до граничного значення нормативу, яке встановлено НБУ, і до середнього значення нормативу по банківській системі.

Агентство нагадує, що 23.05.2016 р. акціонери Банку ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу на 140 млн. грн., дана дія стало причиною значного приросту Н1 і Н2 Банку 23-25 серпня 2016 року. Підтримка з боку акціонерів Банку привела до підтримки істотного запасу за нормативами капіталу з серпня 2016 року. За оцінками Агентства, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» готовий до посилення нормативів капіталу з липня 2017 року.


Структура і якість активів

За останні 15 кварталів частка кредитів в активах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» зросла з 36,75% до 54,55%. На думку Агентства, зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує на позитивну оцінку і повинно позитивно відбиватися на доходах Банку.

За той же період частка валютних кредитів у портфелі Банку зросла з 3,96% до 12,58%, але все ще залишається несуттєвою і не може зробити помітного впливу на якість кредитного портфеля Банку.

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж останніх 15 кварталів підтримував спеціалізацію на кредитуванні юридичних осіб, частка кредитів фізичним особам на 01.01.2017 р. становила лише 6,47% від кредитів і заборгованості клієнтів Банку.

Частка кредитних операцій, класифікованих за четвертою та п'ятою категоріям якості, за останні 15 кварталів зросла з 7,76% до 13,27%, що відповідає загальним тенденціям по банківській системі.

Рівень покриття резервами кредитів та заборгованості клієнтів за 15 кварталів поступально знизився з 16,28% до 15,90%. Однак більш-менш постійне зростання цього коефіцієнта можна було спостерігати тільки з 01.04.2016.


Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.03.2017 р. склав 57,76%, що на 37,76 п.п. вище ніж граничне значення, встановлене НБУ. Однак слід зазначити, що Н4 протягом грудня 2016 - лютого 2017 був схильний до значних коливань і часто був нижче середнього значення Н4 по банківській системі, повернувшись в діапазон середніх значень лише, ймовірно, до кінця лютого 2017 року.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) протягом 2016 року - двох місяців 2017 року коливався в діапазоні від 40,10% до 104,24%, але Н5 жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 40%, а на 01.03.2017 становив 69,81%.

Норматив короткострокової ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом 2016 року - двох місяців 2017 року коливався в діапазоні від 65,46% до 105,08%. Н6 Банку жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 60%, а на 01.03.2017 становив 75,17%.

Агентство звертає увагу, що за лютий 2017 року Банк помітно поліпшив значення нормативів миттєвої (Н4) і короткострокової (Н6) ліквідності. На 01.03.2017 за всіма трьома нормативами ліквідності було сформовано значний запас відносно граничних значень, встановлених НБУ.

Даючи оцінку виявленої тенденції, слід розуміти, що на 01.03.2017 всі три нормативи ліквідності Банку були значно вищі мінімальних значень, встановлених НБУ, тому, на думку Агентства, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю.


Дохідність операцій

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» закінчив 2016 рік зі збитками в розмірі 84,003 млн. грн., проти прибутку за 2015 рік у розмірі 0,305 млн. грн. Агентство нагадує, що для ПАТ «КБ «ГЛОБУС» збитковими стали третій і четвертий квартал. У четвертому кварталі Банк показав збиток 82,436 млн. грн. Виходячи з динаміки нормативів ліквідності і капіталу, даний розмір збитку не вплинув на стійкість Банку і його ключові нормативи.

Сприймаючи дані про доходи Банку, слід брати до уваги, що останні 14 кварталів ПАТ «КБ «ГЛОБУС» рідко допускав збиткову роботу (крім IV кварталу 2015 року та III- IV кварталів 2016 року).

Додатково слід звернути увагу, що за 2016 рік Банку вдалося наростити чистий процентний дохід порівняно з 2015 роком. Так, якщо за 2015 рік ЧПД Банку становив 51,989 млн. грн., то за 2016 рік він збільшився до 59,409 млн. грн. або на 14,27%. Чистий комісійний дохід Банку за той же період виріс на 79,02%. Агентство позитивно оцінює здатність Банку нарощувати ключові статті доходів в складний економічний період.


Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на 30.03.2017 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС. Також було встановлено, що Банк не було віднесено НБУ до категорії проблемних, він дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.


Узагальнення

У перший квартал 2017 р. ПАТ «КБ «ГЛОБУС» увійшов добре забезпеченим регулятивним капіталом і ліквідністю. І хоча діяльність Банку в третьому і четвертому кварталах 2016 року було збитковою, в цілому за 2016 рік Банк продемонстрував помітний приріст чистого процентного і чистого комісійного доходу. Агентство оновлює рейтинг Банку з позитивним прогнозом, з огляду на виявлені тенденції за приростом ключових статей доходів і хороший рівень забезпеченості Банку капіталом і ліквідністю.