Питання публікації фінансової звітності підприємств

Зміст питання:

У травні 2021 р. Державна податкова служба України, відповідно до вимог оновленої редакції Постанови КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835 опублікувала на власному веб-порталі та Єдиному порталі відкритих даних (Дія) фінансову звітність підприємств.

Зокрема, були оприлюднені у формі відкритих даних: Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України.

Разом з тим, також потребують вирішення питання щодо додаткового (до раніше опублікованих звітів) оприлюднення на Єдиному порталі відкритих даних:

  • звіту про рух грошових коштів (форма № 3);
  • проміжної (квартальної) фінансової звітності за попередні звітні періоди (архів даних);
  • відображення у складі даних фінансової звітності параметру «Вид економічної діяльності» та «Код за КВЕД».


Також важливим є питання регулярного та оперативного розміщення фінансової звітності на Єдиному порталі відкритих даних (наприклад, не пізніше 7-10 днів після спливу строку подання звітності).


Статус:

опрацьовується робочою групою Комітету.


Позиція Комітету:

28.12.2021