Питання, що потребують вирішення для відновлення іпотечного кредитування (на 04.02.2022)

Зміст:

Серед питань які потребують вирішення:

 1. Забезпечення балансу інтересів кредитора і позичальника при невиконанні/неналежному виконанні договірних зобов’язань.
 2. Реєстрація місця проживання в іпотечній житловій нерухомості без згоди іпотеко держателя.
 3. Нечітке і суперечливе правове регулювання прав на іпотечне житло, фактичне ототожнення права користування і права власності.
 4. Усунення перешкод для позасудового врегулювання заборгованості. Вирішення проблеми фактичної недієвості визначеного Законом механізму досудового врегулювання безспірної заборгованості за кредитами на підставі виконавчих написів нотаріусів. Розвиток інституту наказного провадження.
 5. Неузгодженість законодавчих норм щодо скасування реєстраційних дій.
 6. Ризики втрати банком-іпотекодержателем забезпечення через його відчуження іпотекодавцем в період тимчасової відсутності в Державному реєстрі речових прав запису про іпотеку і про обтяження.
 7. Очищення системи від NPL: проблема отримання дозволу АМКУ на концентрацію при зверненні банком стягнення на предмет іпотеки (ЄМК).
 8. Забезпечення належного рівня захисту прав кредиторів та стабільних «правил гри» при законодавчому регулюванні кредитних відносин та у процедурах банкрутства, невтручання держави в договірні відносини сторін кредитних правовідносин шляхом їх ретроспективної зміни, примусово, на дискримінаційних і збиткових для кредиторів умовах.
 9. Перегляд діючих економічних мораторіїв на предмет доцільності їх подальшого збереження.
  Наразі в Україні діє понад 10-ти економічних мораторіїв, які обумовлюють невиконання судових рішень певних категорій у примусовому порядку (у т.ч. мораторії, що пов’язані з приватним сектором і відносинами банківських установ (кредиторів) та боржників).
 10. Пільги для окремих категорій позичальників, що обмежують кредитування (розробити програму допомоги особам, які потребують підтримки).


Статус:

пропозиції розроблено, внесено на розгляд уповноважених держорганів.


Позиція Комітету: 

04.02.2022
Відповіді державних органів: