Практика Верховного Суду за листопад 2018

Постанова Верховного Суду від 6 листопада 2018

ВС, розглядаючи спір про розірвання договору поруки.


До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора лише в разі повного виконання поручителем забезпеченого порукою кредитного зобов'язання. Цей висновок узгоджується з положенням пункту 3 частини 1 статті 512 цього Кодексу, яке передбачає подібний спосіб заміни кредитора у зобов'язанні внаслідок виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем).

Часткове виконання поручителем зобов'язань за кредитним договором не призводить до переходу до нього прав кредитора за цим договором.  

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77850568Постанова Верховного Суду від 23 листопада 2018

ВС, розглядаючи справу про стягнення суми боргу за кредитним договором, укладеним через інтернет-банкінг, зазначив наступне.

Судами попередніх інстанцій відмовлено в задоволенні позовних вимог, оскільки позивачем не надано належних доказів підписання саме відповідачем договору банківських послуг (договір без підпису клієнта не може вважатися укладеним); крім того, отримання послуг електронного цифрового підпису через мережу Інтернет неможлива, а передбачена особиста присутність заявника (чи його довіреної особи) під час процедури реєстрації.

Оскільки, згідно з ч. 1 ст. 3 «Про електронний цифровий підпис» ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису, ВС зазначив: «...такий висновок судів попередніх інстанцій про недоведення позивачем виникнення між сторонами спірних правовідносин з тих підстав, що вказаний договір без підпису клієнта не може вважатися укладеним є помилковим».   
            

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77753786