Практика Верховного Суду за листопад 2018

Постанова Верховного Суду від 27 листопада 2018

ВС, розглядаючи справу про звернення стягнення на предмет застави (цінні папери), зазначив наступне.

Згідно з положеннями Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», зокрема статей 2, 12, 14, 23-25, 31, наявність вищого пріоритету одного обтяжувача перед іншими на отримання задоволення своїх прав чи вимог щодо рухомого майно (у тому числі цінних паперів) надає йому переважне право на звернення стягнення на предмет обтяження, але не позбавляє обтяжувачів з нижчим пріоритетом права вжити передбачені законом заходи щодо предмета обтяження для задоволення своїх прав чи вимог.

Для реалізації принципу черговості задоволення вимог за рахунок предмета обтяження згідно з встановленим пріоритетом відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» необхідним є зазначення в рішенні суду, окрім інших відомостей, пріоритету та розміру вимог інших обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, які підлягають задоволенню з вартості предмета забезпечувального обтяження.

На думку суду, саме в такий спосіб буде забезпечено всіх заставодержателів; в тому числі тих, які не звертаються з вимогою про звернення стягнення на предмет застави.


З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78182047