Практика Верховного Суду за січень 2019

Постанова Верховного Суду від 21 січня 2019 року

ВС, розглядаючи заяву банку про заміну сторони виконавчого провадження після укладення договору відступлення права вимоги за кредитним договором зазначив наступне.


Статтею 514 ЦК України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.


Отже, обсяг і зміст прав, які переходять до нового кредитора є істотними умовами цього договору.


Зважаючи на відсутність у договорі відступлення права вимоги інформації про суму заборгованості боржника (розрахунку боргу) та помилку в даті укладення кредитного договору - в заміні сторони виконавчого провадження було відмовлено.


З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79429885

 

Постанова Верховного Суду від 16 січня 2019 року


ВП ВС, розглядаючи справу про стягнення боргу за договором позик, зазначив наступне.


Як укладення, так і виконання договірних зобов'язань в іноземній валюті, зокрема позики, не суперечить чинному законодавству


При обрахунку 3 % річних за основу має братися прострочена сума, визначена у договорі чи судовому рішенні, а не її еквівалент у національній валюті України.


З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79382745