Практика Верховного Суду за січень 2019

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 10 січня 2019 року

ВС, розглядаючи позов клієнта до банку про визнання кредитного договору недійсним (не ознайомлювався та не підписував додатки до кредитного договору: графік надання кредиту і графік погашення кредиту зазначив наступне.


Суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про те, що правові підстави, передбачені статтями 203, 215 ЦК України, для визнання кредитного договору недійсним відсутні, оскільки банком перед укладенням кредитного договору позичальника було повідомлено та ознайомлено з усіма умовами договору, а також було надано позивачу інформацію щодо сукупної вартості кредиту, з урахуванням процентної ставки за ним, та її складових.


Текст підписаного сторонами кредитного договору свідчить про досягнення сторонами угоди відносно всіх істотних умов договору до моменту реальної передачі грошових коштів. Погашення позичальником кредитної заборгованості на протязі семи років свідчить про те, що ним визнано умови кредитного договору та правовідносини, які виникли з банком на підставі оспорюваного кредитного договору. Інших доказів на підтвердження того, що непідписання графіку надання та погашення кредиту вплинуло на неправильне сприйняття позичальником умов кредитного договору та порушило його права матеріали справи не містять.


З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79237950