Практика Верховного Суду за травень 2018

Постанова Верховного Суду від 8 травня 2018 року

ВПВС відмовила у перегляді рішень судів попередні інстанцій, якими було скасовано рішення МКАС при ТПП з тих підстав, що в договорі поруки, укладеному між Підприємством та Компанією, сторони не встановили арбітражне застереження, а додаткова угода до договору поруки не містить підписів сторін під текстом, викладеним російською мовою, який згідно з умовами договору має перевагу над англійською редакцією договору. Тому МКАС при ТПП не мав компетенції щодо розгляду спору між Підприємством та заявником.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74022051