Практика ВСУ / вищих касаційних судів за червень 2017 року

Постанова Верховного Суду України від 2 червня 2017 року

Відмовляючи у перегляді судових рішень по депозитному спору, ВСУ керувався, зокрема, й наступним.

З моменту передачі грошових коштів уповноваженій особі банку саме банк є їх власником, а тому саме банку спричинена шкода вищезазначеним злочином. Вкладник має право вимоги до банку про повернення вкладу за договором банківського вкладу з урахуванням нарахованих процентів згідно умов укладеного договору та застосуванням наслідків, передбачених договором та законом, у разі порушення банком своїх зобов'язань за договором.

З  повним текстом ухвали Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67199803