Практика ВСУ / вищих касаційних судів за травень 2017 року

Постанова Верховного Суду України від 31 травня 2017 року            

Вирішуючи питання збереження іпотеки у разі продажу майна у процесі банкрутства ВСУ вказав наступне.

Аналіз норм матеріального права дає підстави для висновку, що у випадку реалізації майна банкрута, яке було передано в іпотеку, кошти від такої реалізації спрямовуються на задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує, залишок після забезпечення вимог кредитора та витрат включається до ліквідаційної маси, а зобов'язання перед кредитором вважається погашеним. Зазначена норма права стосується реалізації майна саме банкрута, а не будь-якого іншого майна, переданого в іпотеку.

За таких умов у зв'язку з припиненням основного зобов'язання погашенням  припиняється і похідне зобов'язання у вигляді іпотеки майна, яке належало банкруту.

Разом з тим відповідно до статті 16 ЦК України способом захисту порушеного права є відновлення становища, яке існувало до порушення. Відтак скасування судового рішення, на виконання якого реалізовувалось майно,  та відновлення становища, яке існувало до його ухвалення, є способом захисту порушеного таким рішенням прав.

Оскільки  реалізація майна, переданого в іпотеку, відбулась за процедурою, встановленою для визнання особи банкрутом у порядку ліквідаційної процедури, започаткованої на підставі судового рішення, то скасування відповідного судового рішення поновлює усі припинені у ліквідаційній процедурі правовідносини, зокрема правовідносини, у забезпечення яких було укладено договір іпотеки, з відновленням усіх прав та обов'язків сторін цього договору.

З  повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67262539
 
Постанова Вищого господарського суду України від10 травня 2017 року

ВГСУ, приймаючи рішення щодо законності продажу майна боржника, вказав на наступне.

Згідно ст.30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Отже, за загальним правилом, після проведення інвентаризації і оцінки майна банкрута воно підлягає продажу на відкритих торгах з метою збору максимальної кількості коштів від його реалізації. Продаж майна боржника має здійснюватись на конкурентних засадах. Така форма більше ефективна, тому що дає можливість продати майно боржника за більш високою ціною.

Водночас, комітет кредиторів може змінити порядок продажу майна.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, комітет кредиторів встановив порядок продажу майна банкрута шляхом укладення договору (договорів) купівлі-продажу з ТОВ.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України  №15 від 18.12.2009 "Про судову практику в справах про банкрутство", рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів не може визнаватися господарським судом недійсним, оскільки за своєю правовою природою не є актом юридичної особи, державного чи іншого органу.

Суд повинен давати оцінку цим рішенням та враховувати їх резолюції у прийнятті судових актів у справі, якщо такі рішення відповідають приписам чинного законодавства.

З  повним текстом постанови Ви можете  ознайомитись:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/66507315