Прибуток Альфа-Банку Україна у I кварталі 2020 року склав 307 млн гривень

Альфа-Банк Україна підбив попередні підсумки першого кварталу 2020 року. Зокрема, прибуток банку за січень-березень склав 307 млн грн. Про це свідчать підсумкові балансові дані станом на 1 квітня 2020 року*.

Також, за І квартал 2020 року загальні активи банку збільшились на 12% до рівня 80203 млн грн. При цьому, позитивним є збільшення на 31% обсягу високоліквідних активів, в тому числі, за рахунок коштів в Національному банку України, обсяг яких станом на 1 квітня склав 2737 млн грн.

Крім того, відбулось зростання залишків коштів, розміщених в інших банках, у три рази до 9744 млн грн. Збільшення відбулось за рахунок коштів, розміщених на кореспондентських рахунках та депозитів овернайт в інших банках.

Зростання кредитного портфеля склало 5% або 2022 млн грн до 41222 млн грн за рахунок збільшення портфеля кредитів юридичних осіб на 2069 млн грн або 10,6% до 21672 млн.грн. Обсяг кредитів фізичним осіба скоротився на 47 млн грн  або 0,2% до 19550 млн.грн.

Відповідно до зростання активів, збільшився й обсяг пасивів, а саме:
  • залучені кошти зросли на 12,9% до 71558 млн грн, здебільшого за рахунок довіри вкладників – фізичних осіб. Обсяг коштів фізичних осіб збільшився на 11% (3835 млн грн) до 38574 млн грн. Обсяг коштів юридичних осіб збільшився на 5,7% (1276 млн.грн) до 23864 млн грн;
  • капітал банку збільшився на 5,5% (449 млн грн) до 8645 млн грн. Позитивний вплив на динаміку капіталу протягом І кварталу мала прибуткова діяльність банку.
Збільшення капіталу також мало позитивний вплив на значення економічних нормативів, зокрема:
  • регулятивний капітал збільшився з 8343 млн грн до 9138 млн грн;
  • норматив достатності (адекватності) регулятивного капитала (Н2) збільшився з 15,8% до 16,1% (відповідно нормативних вимог регулятора має становити не менше 10%).
Значення нормативів ліквідності Альфа-Банку Україна дотримані та становлять відповідно:
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 79,7%, при встановленому регулятором рівні не менше 60%;
  • коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR BB) 346,4% (нормативне значення – не менше 100%) та в іноземній валюті (LCR IB) – 553,5% (нормативне значення – не менше 100%).
Значення інших економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції Альфа-Банку Україна станом на 1 квітня 2020 року також дотримано.

* Дані наведено на основі щомісячної звітності (оборотно-сальдових балансів) АТ «Альфа-Банк» станом на 1 квітня та 1 січня 2020 року