Прибуток Альфа-Банку Україна за п’ять місяців 2020 року перевищив 370 млн гривень

Альфа-Банк Україна підбив підсумки діяльності у січні-травні 2020 року. Зокрема, прибуток банку за даний період перевищив 370 млн грн. Про це свідчать підсумкові балансові дані станом на 1 червня 2020 року. 


Загальні активи банку з початку року збільшились на 6% до рівня 76,1 млрд грн*. При цьому, позитивним є збільшення на 4% високоліквідних активів, в тому числі, за рахунок коштів в Національному банку України, обсяг яких станом на 1 червня 2020 року склав 2,5 млрд грн. 

Крім того, відбулось зростання у 3,3 рази залишків коштів, розміщених в інших банках до 10,6 млрд грн. Збільшення відбулось за рахунок коштів, розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках.

Відповідно до зростання активів, збільшився й обсяг пасивів, а саме:

  • залучені кошти зросли на 6% до 67,3 млрд грн, здебільшого за рахунок коштів фізичних осіб – на 10% (на 3,4 млрд грн) до 38,2 млрд грн, та коштів юридичних осіб, які зросли на 1,4% (на 325 млн грн) до 22,9 млрд грн;
  • капітал банку збільшився на 7,6% (на 619 млн грн) до 8,8 млрд грн. Позитивний вплив на динаміку капіталу мала прибуткова діяльність банку.
  • Обсяг регулятивного капіталу Альфа-Банку станом на 1 червня 2020 року сягнув 8,3 млрд грн.


За підсумками п’яти місяців 2020 року Альфа-Банку Україна виконав вимоги регулятора щодо нормативів капіталу:

  • норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) склав 15,9% (відповідно нормативних вимог регулятора має становити не менше 10%);
  • норматив достатності основного капіталу (Н3) становить 13,2% (відповідно нормативних вимог регулятора має становити не менше 8%).


Значення нормативів ліквідності Альфа-Банку Україна також дотримані та становлять відповідно:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 81,7%, при встановленому не менше 60%;
  • коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCR BB) 359,9% (нормативне значення – не менше 100%) та в іноземній валюті (LCR IB) – 906,4% (нормативне значення – не менше 100%).


Значення інших економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції Альфа-Банку Україна станом на 1 червня 2020 року також дотримано.


* Тут і надалі порівнюються дані (файл 02) станом на 1 червня 2020 року та 1 січня 2020 року.