Призначено нового Голову Наглядової ради АТ «ОТП Банк»

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП Банк», які відбулися 9 вересня 2016 року, єдиний акціонер банку - ВАТ ОТП Банк (Угорщина) прийняв рішення ввести до складу Наглядової ради пана Золтана Майора (Zoltán Major) на посаду Голови Наглядової ради АТ «ОТП Банк» з 10 жовтня

Пан Іштван Хамец (István Hamecz), що раніше займав цю посаду, продовжить роботу в складі Наглядової ради АТ «ОТП Банк» на посаді члена Наглядової ради.

Таким чином, оновлений склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк» із повноваженнями, що діють до дати проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2018 році виглядає наступним чином:

  • пан Золтан Майор (Zoltán Major) - голова Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
  • пан Іштван Хамец (István Hamecz) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
  • пані Агнеш Юліанна Куммер (Agnes Julianna Kummer) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
  • пан Адам Сентпетері (Ádám Szentpéteri) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
  • пан Жолт Віланд (Zsolt Wieland, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
  • пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
  • пан Антал Дьюлаварі (Antal Gyulavári) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний);
  • пані Кристина Ковач (Krisztina Kovács, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний).