Проект Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України

Суть:

Ця інструкція визначає порядок відображення в бух. обліку типових операцій з фін. інструментами (кредитними та вкладними (депозитними) операціями, гарантіями, авалями, операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, що не оформлені з цінними паперами) та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України. Розробляється відповідно до принципів МСФЗ 9. 


Статус: 

Опрацьовано. Постанова НБУ№14 від 21.02.2018року.


Комітет НАБУ: 

Комітет з питань оподаткування та обліку, координатор - Косточкіна Олена Анатоліївна.


Текст документу: 
Пропозиції Комітету:

26.06.2017


03.02.17Офіційні відповіді:

23.02.2018