Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань", реєстр № 2329 від 29.10.2019.

Суть питання:

Передбачає обмеження розміру процентів за користування кредитом, які нараховуються протягом встановленого договором часу згідно ст. 1048, 1061 ЦКУ. Обмеження загальної суми процентів за кредитними договорами, боржниками у яких є внутрішньо переміщені особи ( не більше суми процентів, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання).

Законопроект перекладає всі негативні наслідки за невиконання грошових зобов’язань ВПО виключно на банківську систему. У випадку прийняття законопроекту, банківські установи будуть зобов’язані за весь час прострочення виконання зобов’язання здійснити:

  • перерахунок заборгованості /сторнування нарахованих процентів / незастосування неустойки (штраф, пеня), інфляційних втрат, 3% річних, у т.ч. за кредитами, за якими судами вже ухвалено рішення, що набрали законної сили, та які перебувають на виконанні. Це напряму вплине на формування банком резервів.
  • аналіз кожної операції на її відповідність вимогам законопроекту, що вимагатиме від банківських установ залучення значних матеріальних та трудових ресурсів, що безпосередньо впливатиме на фінансовий стан банку.


Законопроектом не передбачено жодного компенсаційного механізму банківським установам при запровадженні таких пільг для ВПО. Фактично, законопроект звільняє ВПО від відповідальності за невиконання грошових зобов’язань без індивідуалізації даної категорії громадян залежно від їх фінансового та матеріального стану виключно за рахунок самостійних господарюючих суб’єктів (банків), що є прямим втручанням в господарську діяльність та призведе до зловживання зазначеною категорією осіб своїми правами.


Статус:

На опрацюванні Комітету НАБУ


Комітет НАБУ:

Комітет з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів.


Текст документу:


Пропозиції комітету:

01.10.2020