№ 5431 від 27.04.2021 Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України»

Короткий зміст:

Пропозиції НАБУ до 2-го читання стосуються:

  • визначення поняття «контроль», який пропонується залишити в редакції, що закріплена у чинних нормах Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також уточнення підстав для визнання «спільності» при встановленні контролю АМКУ;
  • виключення необхідності отримання банком дозволу АМКУ на концентрацію при зверненні стягнення на предмет іпотеки, у т.ч. у вигляді єдиного майнового комплексу (по аналогії з діючою нормою п.5) ч.3 ст.22 Закону, за якою не вважається концентрацією набуття у власність банком активів у вигляді єдиного майнового комплексу у разі, якщо таке набуття передбачене планом реструктуризації, затвердженим відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію»).


Статус:

опрацьовується робочою групою Комітету.


Позиція Комітету:

30.09.202120.07.2021
Відповіді державних органів: