№ 6546 від 25.01.2022 Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансову реструктуризацію» щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації та в частині подовження термінів дії цього закону»

Зміст питання:

Законопроект, зокрема, передбачає:

  • введення таких понять, як «грошові зобов’язання класу А, класу Б, класу В, класу Г» з визначенням кожного класу таких зобов’язань за окремими критеріями (рівнем забезпечення, строком прострочення, порядку реструктуризації);
  • введення понять «чиста вартість» і «валова вартість» грошового зобов’язання;
  • визначення поняття «електронний аукціон за методом покрокового зниження початкової (стартової) ціни та подальшого подання цінових пропозицій» і механізму його проведення;
  • особливості застосування фінансової реструктуризації державними банками та банками за участю держави, в залежності від класу грошових зобов'язань;
  • продовження дії Закону «Про фінансову реструктуризацію» до 01.01.2028 р.


Статус:

Опрацьовується Комітетом.


Позиція Комітету:


Відповіді державних органів: