№ 4247 ПЗ «Про внесення змін до ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо встановлення порядку фінансування об’єктів житлового будівництва та забезпечення захисту прав інвесторів»

Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо встановлення порядку фінансування об’єктів житлового будівництва та забезпечення захисту прав інвесторів» № 4247 від 08.09.2020


Короткий зміст:

За оцінкою Комітету законопроект потребує суттєвого доопрацювання, оскільки не лише не посилює захист прав інвесторів, а й наражає на додаткові ризики як інвесторів, так і банки, що обслуговують рахунки Фондів фінансування будівництва / Фондів операцій з нерухомістю (далі – ФФБ / ФОН) та/або є управителями таких ФФБ/ФОН та покладає на банківські установи невластиві функції з експертизи стану проведення будівельних робіт.  


Статус:

опрацьований Комітетом, пропозиції внесені до ВРУ


Позиція Комітету:

18.11.2021