Резолюція Форуму «2022 – час кредитувати»

21 січня 2022 року
м. Київ
Захід організовано Національним банком України спільно з Незалежною асоціацією банків України

 

Учасники форуму у формулюванні результатів заходу керувалися пріоритетністю забезпечення сталого економічного розвитку України, створення належних умов і сприятливого правового поля для розвитку та стабільного функціонування банківської системи України, а також для ефективної реалізації ініційованих Президентом України державних програм із розвитку кредитування та стратегічної цілі Національного банку «Відновлення кредитування».

Поточні високі темпи зростання банківського кредитування загалом є результатом проведених останніми роками реформ у фінансовому секторі, стабілізації макроекономічних очікувань, зниження відсоткових ставок.

Водночас подальше розкриття потенціалу зростання може бути обмеженим за рахунок чинників правового та адміністративного характеру. Перші полягають у незбалансованості захисту прав кредиторів і позичальників, як загалом, так і в окремих видах кредитування, що перешкоджає зниженню ризиків у кредитуванні. Другі зумовлюють надмірні витрати на прийняття кредитних рішень та адміністрування кредитів.

Сукупно дія цих чинників проявляється в:

  • надлишковій так званій премії у складі процентних ставок за кредитами;
  • ізолюванні від кредитного ринку тих категорій потенційних позичальників, для яких характерний відносно високий ризик або високі питомі витрати адміністративного характеру в розрахунку на гривню виданих кредитів.


Таким чином наразі від дискусії про відновлення кредитування ми фактично переходимо до пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку кредитування та альтернативних фінансових інструментів, поглиблення проникнення банківського фінансування у сегменти ринку з ускладненим доступом до кредитів.

За підсумками презентації ініціатив і подальшого обговорення такими шляхами вбачаються:

 

  1. Вирівнювання балансу захисту прав кредиторів і позичальників, зокрема посилення захисту кредиторів у процедурах врегулювання, стягнення та продажу проблемних боргів.

Заходи в цьому напрямі допоможуть зменшити ризики для кредиторів, знизити процентні ставки для позичальників, відкрити доступ до фінансування для ізольованих категорій клієнтів.

  1. Інтенсифікація розвитку альтернативних інструментів фінансування бізнесу, зокрема торгового факторингу та інших інструментів торгового фінансування.

Заходи в цьому напрямі допоможуть збільшити асортимент пропозицій, покращити вибір оптимальних та індивідуалізованих фінансових рішень для бізнесу, зменшити вартість фінансування. Цей напрям важливий також для посилення позицій українських експортерів на міжнародних ринках.

  1. Полегшення доступу кредиторів до інформації з державних реєстрів, необхідної для кредитного аналізу, та зменшення адміністративного навантаження на кредиторів у процесі прийняття кредитних рішень і подальшого адміністрування виданих кредитів. Необхідного ефекту при цьому можна досягти за рахунок стандартизації інтерфейсів і порядку електронної взаємодії банків із відповідними державними реєстрами або створення інструменту агрегованого доступу до необхідних даних у форматі «єдиного вікна».

Заходи в цьому напрямі допоможуть зменшити вартість фінансування та забезпечити проникнення кредитування в так звані ізольовані сегменти ринку: малий та мікробізнес, певні категорії населення.

 

Для досягнення вищеописаних цілей пропонується:

  1. Об’єднати зусилля Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, інших уповноважених державних органів, а також банківської спільноти в особі Незалежної асоціації банків України задля реалізації стратегічної цілі «Забезпечення сталого розвитку кредитування» спільними узгодженими діями.
  2. Створити міжвідомчу робочу групу за участі представників уповноважених державних органів, банківської спільноти та інших зацікавлених сторін для розроблення пропозицій/проєктів змін до законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, що можуть посприяти реалізації державних пріоритетів із забезпечення сталого розвитку кредитування в Україні.
  3. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України зі спільним зверненням Національного банку України та Незалежної асоціації банків України з пропозиціями щодо удосконалення законодавства та підзаконних нормативно-правових актів із метою усунення перешкод для розвитку та здешевлення кредитування в Україні, зменшення ризиків банківських установ під час кредитування та вирішення проблеми непрацюючих кредитів.