Семінар «Огляд новин Ради МСБО. Аналіз річної фінансової звітності банків за 2018 рік. Окремі питання щодо обліку операцій банків. Останні зміни в нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку»

Незалежна асоціація банків України, в якості інформаційного партнера «Тренінг Центр», Аудиторська фірма «Контракти-Аудит», запрошує прийняти участь у семінарі: "Огляд новин Ради МСБО. Аналіз річної фінансової звітності банків за 2018 рік. Окремі питання щодо обліку операцій банків. Останні зміни  в нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку».

Cемiнар вiдбудеться 22-26 травня 2019 р у Готелі «Жайворонок», Закарпатська область, м. Берегово.


ЗМIСТ:

1. Новини РМСБО

1.1. Нова Концептуальна основа фінансової звітності: основні зміни

1.2. Суттєвість в МСФЗ:

1.2.1. Практичні рекомендації 2 «Формування суджень стосовно суттєвості».

1.2.2. Проекти для обговорення змін до МСБО 1, МСБО 8 щодо суттєвості

1.3. Звіт «Коментарі керівництва»: проект удосконалення Практичних рекомендацій 1 «Коментарі керівництва: основа подання»

1.4. Інші зміни в МСФЗ.

Лектор: Снігурська Л.П.,  заступник директора – начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ.

 

2. Аналіз річної фінансової звітності банків за 2018:

2.1. Перший досвід розкриття переходу на вимоги МСФЗ 9 та складання приміток щодо фінансових інструментів за МСФЗ 9/МСФЗ 7

2.2. Розкриття потенційного впливу переходу на МСФЗ 16

Перший досвід подання Звіту про управління

Лектори: Снігурська Л.П.,  заступник директора – начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ,

 Коломієць Н. О., начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку НБУ).

 

3. Окремі питання бухгалтерського обліку операцій банків:

3.1. Особливості обліку окремих операцій з фінансовими інструментами

3.2. Окремі питання обліку оренди згідно з МСФЗ 16 «Оренда»

3.3. Особливості обліку операцій банків з акредитивами.

 Лектор: Снігурська Л.П.,  заступник директора – начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ.

 

 

4. Питання складання фінансової звітності банків згідно з таксономією МСФЗ XBRL.

Лектор: Лукасевич Б. В., головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ

  

5. Складання узагальненої фінансової звітності згідно з таксономією FINREP XBRL .

Лектор: Коломієць Н. О., начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку НБУ.

 

6. Запровадження міжнародного номера банківського рахунку ( IBAN )в Україні та ЕЦП.

Лектор: Лукасевич Б. В., головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ

Лектор: Коломієць Н. О., начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності департаменту бухгалтерського обліку НБУ.

 

Просимо надсилати свої пропозицiї щодо питань, якi потрiбно розглянути пiд час проведення семiнару, або питання, на якi Ви хочете отримати вiдповiдь нам електронною поштою audit.ukr@gmail.com, lytvynchuk@audyt.lviv.ua

 

 

ВАРТIСТЬ НАВЧАННЯ

Вартiсть навчання одного учасника складає 9750  грн. без ПДВ

У вартiсть навчання включенi витрати на методичний посібник «Практичне застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в обліку фінансових інструментів банків», трансфер Львів-Берегово-Львів.

Окремо оплачується проживання та харчування.

 

Оплата за учать у цьому семінарі має бути здiйснена не пізніше ніж за 14 робочих днiв до його початку. В разi, якщо оплата не може бути здiйснена вчасно, банк має надiслати засобами факсимiльного або електронного зв'язку, або безпосередньо, гарантiйний лист щодо зобов'язання про оплату за участь у цьому заходi.

 

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦIЯ ОБОВ'ЯЗКОВА.

 

БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ    ТОВ “Тренінг Центр”:

м. Львів, ул. Зелена,109,   п/р 26008000027468  в  АТ “Укрексімбанк” 

МФО 322313, ЄДРПОУ 37879421             

Адреса для кореспонденції :

79035, Львів-35, а/с 1701

 

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Готель «Жайворонок», Закарпатська область, м. Берегово

Конт. тел. ТОВ «Тренінг Центр» , 0322 94 96 61, 62, 63

(050) 339 42 00 Оксана Литвинчук

(050) 317 31 60 Андрій Єлісєєв

(067) 680-68-12 Володимир Кучма