Собаче життя. Чому банківський сектор очікує рік втрачених можливостей

Собаче життя. Чому банківський сектор очікує рік втрачених можливостей

Банківська система України продовжує тренд на дефрагментацію, втрату цілісності і, як це не парадоксально, концентрацію банківського капіталу.

Слово, яким можна було описати стан банківської системи, яка вступає в 2018-й, рік Собаки за східним календарем, - операційна дисфункція. Попри те, що банки продовжили операційне обслуговування клієнтських операцій в частині нарощування обсягів кредитування, передусім корпоративного сектору малого і середнього бізнесу, як і раніше, спостерігається глибокий застій. Фактично повністю втрачена трансмісія "банки - реальний сектор економіки", у результаті чого кредитне плече банків не в змозі надавати стимулюючу дію до зростання промислового виробництва і ВВП.

Банківська система на кінець року складалася з 57 банків з приватним українським капіталом, 25 іноземних банків і шести державних. Концентрація в банківському секторі досягла 91,1% - саме таку питому вагу займають чисті активи двадцяти найбільших банків, що свідчить про поглинання ринку держбанками з домішкою групи банків з іноземним капіталом. Ця тенденція не могла не відбитися як на якості обслуговування, так і на вартості банківських продуктів: зниження депозитних ставок і заморожуванні відсотків по кредитах на спекулятивно високому рівні.

Вартість довгострокових кредитів у національній валюті, за даними звітності банків (без урахування овердрафту), коливалася протягом року в діапазоні 20-25% річних, причому істотну статистичну "похибку" вносили великі позики держбанків, які видаються на користь держпідприємств і приватних фінансово-промислових груп.

Короткострокові кредити в національній валюті протягом року коливалися навколо позначки в 15% річних, хоча наприкінці 2017-го було зафіксовано їх істотне зростання: вони склали 23,2%, вперше перевищивши рівень ставок за довгостроковими кредитами (20,3%), що свідчить про початок розвороту цінового тренду в бік більш високих інфляційних і девальваційних очікувань населення і бізнесу (що підтверджується даними НБУ щодо опитування корпорацій у частині цінових очікувань на 2018 г. - очікування в середньому погіршилися).

Зближення короткострокових і довгострокових ставок свідчить про нарощування інфляції і тиску на курс гривні, а також є реакцією бізнесу і банків на підвищення облікової ставки НБУ до 14,5%.

Що стосується вартості фондування банків (ставки по депозитах), то показники за довгостроковими вкладами в минулому році продемонстрували зниження з 18% до 14%, тобто на одну п'яту частину. Основна причина цієї тенденції полягає не в системі монетарних і інфляційних чинників, а в моделі структурної перебудови банківської системи в бік збільшення частки держбанків, а також обумовлена ​​характером формування ліквідності фінансового сектору: банки вже практично заповнили втрати ліквідності, що проявилися в результаті кризи 2014-2015 рр., і зуміли повернути основну частину рефінансування НБУ. Станом на 1 жовтня 2017 року обсяг непогашеного рефінансування, виданого НБУ на користь банків, склав 12,5 млрд грн, причому практично вся ця сума припадала на націоналізований Приватбанк. Таким чином, група іноземних банків і банків з приватним українським капіталом повністю розрахувалися за своїми зобов'язаннями перед Нацбанком. Природно, в подібній парадигмі функціонування банки все менше зацікавлені в залученні вкладів за допомогою високих ставок по депозитах.

В умовах анемічного зростання кредитування банки в основному розміщували свої ресурси за допомогою покупки депозитних сертифікатів НБУ, прибутковість по яких становила від 12% до 15%.

Велика частина ресурсів, як і раніше, була укладена в замкнутій монетарній системі "НБУ - комерційні банки" без кореляції її фінансового потенціалу з реальним сектором економіки. Якість кредитних портфелів банків продовжує залишатися на критично низькому рівні: незважаючи на те, що в третьому кварталі минулого року питома вага непрацюючих кредитів скоротився на 1,3%, загальна їх частка в структурі кредитного портфеля становить 56,4%. За вказаний період банки списали 10 млрд грн проблемних кредитів. Покриття обов'язковими резервами непрацюючих кредитів зберігається на рівні 76,6%, тобто процес очищення банківських балансів від токсичних активів ще не завершений.

Загальні активи банківської системи перевищили 1,28 трлн грн, з них у валюті - майже 0,5 трлн грн, або 39%. На частку держбанків довелося 56% від загальних активів, на групу іноземних банків - 31%, на банки з приватним українським капіталом - 13%. Таким чином, можна констатувати завершення будівництва нової моделі банківської системи, архітектоніка якої складається з фундаменту у вигляді держбанків, значної частини банків з іноземним капіталом і невеликого вкраплення українських приватних банків.

Основна частина грошових коштів та їх еквівалентів сконцентрована в сегменті держбанків - 42 млрд грн, 28 млрд грн - в банках з іноземним капіталом і 11 млрд - в так званих "українських". У той же час, незважаючи на істотну відмінність в ринковій частці, іноземні банки практично наздогнали держсектор за рівнем коштів в інших банках (60 млрд грн проти 77 млрд грн), що говорить про непропорційно великий рівень залишків на кореспондентських рахунках у "західників" (в основному у валюті за кордоном в материнських фінансових установах), а також про їх високу роль в структурі українського міжбанку.

У державному секторі сконцентрований основний кредитний портфель системи: 447 млрд грн, виданих юридичним особам, і 56 млрд грн, виданих фізичним особам. В іноземних банках цей показник становить 290 млрд грн і 84 млрд грн, а в "українських" - 97 млрд грн і 18 млрд грн відповідно.

У той же час частка кредитів, виданих населенню в державному сегменті, становить всього 11%, в той час як в іноземній - 22%, а в українському - 16%. Складається парадоксальна ситуація: з огляду на рівень корупції та неефективне управління фінансовими ресурсами держбанків, останні повинні спеціалізуватися на роздрібному кредитуванні населення, де зазначені негативні фактори можуть бути істотно мінімізовані. У той же час приватний банківський сектор більш логічно було б спрямувати на кредитування реального сектора економіки, особливо малого та середнього бізнесу, адже система управління і ризик-менеджменту в приватних банках здатна відсікти вплив корупційних факторів кредитування і підвищити загальну ефективність кредитних портфелів. Як бачимо, на практиці ситуація діаметрально протилежна: держбанки кредитують бізнес, приватні - населення.

На жаль, торік спостерігалося заморожування кредитування корпоративного сектора на тлі істотного приросту обсягу споживчих кредитів, виданих населенню в основному на купівлю імпортної побутової техніки: за рік обсяг подібних кредитів збільшився на 25,2%.

Держбанки продовжують активно викуповувати ОВДП, у тому числі і в рамках програми докапіталізації держпідприємств: їм належить портфель цінних паперів на суму 254 млрд грн, у той час як портфель цінних паперів на балансі іноземних і приватних українських банків становить 33 млрд грн і 20 млрд грн відповідно. На жаль, високий рівень участі держбанків у викупі боргових зобов'язань Мінфіну є як зручною ширмою для приховування системних помилок держуправління, так і несе загрозу для стабільності всього ринку капіталу в майбутньому.

У структурі фондування банків кошти юридичних осіб (444 млрд грн) практично впритул наблизилися до обсягу коштів населення (447 млрд грн), що свідчить про поступову втрату банками своєї історичної ролі в формуванні пасивних доходів українців і абсорбції зайвих суспільних накопичень. Основним альтернативним ринком, який акумулював вільні кошти населення, на даний момент є ринок нерухомості (в основному первинний), готівкова валюта (в тому числі тіньовий ринок позик) і спекуляції на форексі. У цих умовах банки вже не можуть за допомогою своїх фінансових інструментів скорочувати надлишковий навіс ліквідності на ринку і грати притаманну їм дефляційну роль.

У держбанках сконцентрована основна частина портфеля депозитів фізичних осіб - 277 млрд грн, що істотно перевищує даний показник в приватному секторі (іноземні і українські банки) - 170 млрд грн. З огляду на те, що держава прийняла на себе гарантії повного повернення коштів населення в держбанках (хоча дане твердження досить спірно через невизначений статус спеціального закону про гарантії), даний вид потенційних зобов'язань істотно збільшує як рівень бюджетних ризиків, так і потенційний показник внутрішнього держборгу.

Якщо проаналізувати тимчасову динаміку припливу вкладів населення в банки, то в першому кварталі минулого року цей показник склав 9 млрд грн, у другому - прискорився до 16,1 млрд грн, а в третьому кварталі катастрофічно скоротився до 0,7 млрд грн, що свідчить як про посилення девальваційних та інфляційних очікувань в суспільстві, так і про загальну оцінку населенням рівня економічних, політичних і фінансових ризиків в країні.

Збільшення валютних залишків компаній-експортерів призвело до зростання коштів юросіб в банках на 16,8 млрд грн в третьому кварталі 2017 го. Спостерігається скорочення і такого інструменту фондування, як міжбанківські кредити: зниження на 0,6% - до 14,3% за вказаний вище період, що свідчить про достатній рівень поточної ліквідності системи.

За допомогою конвертації міжбанківських кредитів материнських банків в статутний капітал їхніх банків в Україні валовий зовнішній борг банківської системи скоротився на $ 1,7 млрд, тобто механізм докапіталізації банків за допомогою "однієї бухгалтерської проводки", а не живими грошима, продовжує практикуватися з дозволу НБУ в групі банків з іноземним капіталом, у зв'язку з чим підвищення адекватності їх капіталу відбувається лише методологічно (на папері), а не в реальності.

Найбільший розмір нерозподілених збитків зафіксований у державному сегменті банківської системи: - 232 млрд грн (при рівні статутного капіталу в розмірі 264 млрд грн). Таким чином, реальний капітал склав всього 82 млрд грн, що свідчить про структурну ерозію кореневого (статутного) капіталу і про глибоку декапіталізацію державного банківського сектора. Глибина ерозії капіталу склала 88%.
У банках з іноземним капіталом рівень збитків досяг 129 млрд грн (при статутному капіталі 150 млрд грн). Глибина ерозії капіталу склала 86%. У той же час у банків з національним капіталом рівень збитків склав всього 7 млрд грн (при розмірі статутного капіталу в 23 млрд. Грн). Глибина ерозії капіталу склала 29%, що майже в три рази нижче, ніж у державних і іноземних банках. Цей показник ще раз свідчить про те, що концентрація фінансових ризиків у сегменті банків з приватним українським капіталом є найменшою, а рішення про їхню "зачистку" приймалося виходячи з суб'єктивних кулуарних чинників, які не мають нічого спільного з об'єктивними фінансовими індикаторами.

Наразі основна частина ризиків банківської системи сконцентрована в групі держбанків і банків з іноземним капіталом.

За минулий рік банки продовжували оптимізувати свою ринкову інфраструктуру: було скорочено майже 800 банківських відділень. Банки продовжували скорочувати персонал: за три квартали 2017 року кількість найманих працівників зменшилася з 140,1 тис. осіб до 134,9 тис. У той же час кількість банкоматів і платіжних терміналів збільшилася з 33,8 тис. штук до 36,5 тис. штук, що свідчить про все більшому переході банків на дистанційне обслуговування клієнтів.

У цілому можна констатувати, що так зване "очищення" банківської системи практично завершено, але воно не привело до появи конкурентного, надійного та прозорого фінансового сектору. І якщо раніше на ньому приватні банки-"порохотяги" віджимати зайву ліквідність у населення і малого та середнього бізнесу з тим, щоб частину цих грошей банально вкрасти, то тепер до роботи приступили держбанки-"насоси", які викачують "зайву" ліквідність, але вже з держбюджету, з тим, щоб використовувати цей ресурс також непрозоро і в корисливих цілях. Отримана на "виході" квазідержавна банківська система не тільки неефективна в плані абсорбції громадських накопичень, а й дисфункціональна в плані кредитування реального сектору економіки. У 2018 році наша промисловість і сектор МСБ продовжать роботу за рахунок внутрішніх інвестицій власних оборотних коштів, тобто без кредитного плеча банків. Зниження рівня процентних ставок по депозитах практично повністю позбавить цей інструмент його привабливості для населення, а рівень ставок по кредитах буде мати тенденцію до зростання. Основна частина фінансових ризиків сконцентрується в сегменті держбанків, які стають максимально вразливі до можливого осінньому масового відтоку розміщених у них коштів юридичних і фізичних осіб, що створює системні ризики для збалансованості базових макроекономічних показників країни в цілому і бюджетних зобов'язань зокрема.

А питома вага банків з національним капіталом буде і далі скорочуватися. Загалом це буде ще один рік функціонування закритої моделі "НБУ - комерційні банки", але більш вразливою до зовнішніх негативних шоків.


Джерело:  Олексій Кущ, Dsnews.ua