Спостережна рада запрошує кандидатів до Секретаріату

Спостережна рада створена на виконання статті 14 Закону України «Про фінансову реструктуризацію». А у відповідності до статті 15 вказаного закону необхідно створити секретаріат, в який оголошено набір кандидатів на посади голови, заступника голови та спеціаліста секретаріату

Спостережна рада утворює у встановленому нею порядку секретаріат, основним завданням якого є інформаційно-аналітичне, організаційне та адміністративне забезпечення проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до положень Закону України «Про фінансову реструктуризацію». Секретаріат у своїй діяльності підзвітний Спостережній раді.

Відповідно до покладених на нього завдань, секретаріат вирішує адміністративні та процедурні питання, пов'язані із проведенням процедури фінансової реструктуризації, звітує перед Спостережною радою, упорядковує і поширює інформацію про проведення процедури фінансової реструктуризації. Окрім цього завданням секретаріату є розроблення рекомендацій щодо проведення процедури, створення та ведення власного веб-сайту.

Для функціонування секретаріату, Спостережна рада оголосила вакансії на посади голови, заступника голови та спеціаліста.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста секретаріату:
  • громадянство України;
  • повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямками підготовки «економіка і підприємництво», «фінанси», «банківська справа», «бухгалтерський облік та аудит», «правознавство», «менеджмент», «міжнародна економіка»;
  • вільне володіння державною мовою;
  • досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років;
  • навички користувача офісного пакету MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади голови та заступника голови секретаріату доповнюються наступними:
  • досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років;
  • володіння англійською мовою (обов'язкова вимога для голови секретаріату; перевага під час конкурсного відбору для заступника голови);
  • досвід роботи на керівних посадах щонайменше протягом останніх двох років в органах державної влади та/або приватному секторі.
Кінцевий термін подачі резюме на вакансії – 25 листопада 2016 року.

У разі зацікавленості кандидатів, які відповідають викладеним вимогам, надсилайте резюме та мотиваційний лист з описом професійного досвіду та причин зацікавленості у вакансії на електронну адресу Спостережної ради fin.restruct.council@gmail.com.

Конкурсний відбір проводитиметься шляхом співбесіди, про яку кандидатів, які до неї запрошуватимуться, буде повідомлено додатково.