Споживчі настрої в Україні, листопад 2016: індекс склав 47,4

У листопаді 2016 року споживчі настрої українців погіршилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) поменшав на 4,1 п. порівняно із жовтневим показником і встановився на позначці 47,4. Майже всі складові індексу скоротилися, найсильніше змінилися настрої українців щодо поточного матеріального становища та девальваційні очікування. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine

У листопаді 2016 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 47,4 що на 4,1 п. нижче від жовтневого показника.

Індекс поточного становища (ІПС) упав на 3,6 п. – до рівня 46,8. Складові цього індексу виглядають наступним чином:
 • індекс поточного особистого матеріального становища (х1) становить 34,7, що на 7,2 п. менше, ніж у жовтні;
 • індекс доцільності великих покупок (х5) не змінився, складаючи другий місяць поспіль 58,8.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) зменшився на 4,5 п., сягнувши у листопаді позначки 47,9. Складові цього індексу зазнали таких змін:
 • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) знизився на 4,9 п. та дорівнює 43,2;
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3) зменшився на 3,7 п. та склав 40,6;
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) скоротився відносно жовтневого значення на 4,9 п. ─ до рівня 59,8.
У листопаді очікування українців щодо можливого безробіття покращилися: індекс очікуваної динаміки безробіття встановився на позначці 143,9, що на 4,2 п. нижче, ніж у жовтні. Зріс індекс інфляційних очікувань: показник у листопаді склав 190,2, це на 1,2 п. вище, ніж у жовтні. У листопаді погіршилися очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців: індекс девальваційних очікувань збільшився на 8,9 п. ─ до значення 164,6.

«Зменшення індексу споживчих настроїв у листопаді 2016 року пов'язане із посиленням девальваційних очікувань. Найбільшого падіння зазнав індекс поточного особистого матеріального становища. Водночас індекс доцільності робити великі покупки у листопаді не змінився і залишився на рівні жовтня. Однак, незважаючи на погіршення показників у листопаді, середнє значення індексу споживчих настроїв за 11 місяців 2016 року є вищим, ніж середнє значення індексу за 11 місяців минулого року», ─ коментують аналітики GfK Ukraine.

Індекс споживчих настроїв

Динаміка індексу споживчих настроїв в Україні (цільова аудиторія 16+)
Місяць, рікІндекс споживчих настроїв (ІСН)Індекс поточного становища (ІПС)Індекс економічних очікувань (ІЕО)Індекс очікувань щодо динаміки безробіття (ІОДБ)Індекс інфляцій-них очікувань (ІІО)Індекс девальваційних очікувань (ІДО)
11'16 47,4 46,8 47,9 143,9 190,2 164,6
10'16 51,6 50,4 52,4 148,1 189,0 155,7
11'15 50,0 43,2 54,5 147,7 189,4 159,7Інформація про дослідження

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводиться з червня 2000 року. З січня 2009 року дослідження споживчих настроїв проводиться щомісяця.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років. (До квітня 2014 року вибірка дослідження складала 1000 осіб у віці 15-59 років). Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення й величину населеного пункту. Від квітня 2014 року з дослідження «Споживчі настрої» вилучена Автономна Республіка Крим. У Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. Польовий етап проводиться 1-15 числа кожного місяця.

Для визначення ІСН респондентам ставлять такі запитання:
 1. Як змінилося матеріальне становище вашої сім'ї за останні шість місяців?
 2. Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім'ї впродовж наступних шести місяців?
 3. Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом?
 4. Як ви охарактеризували б наступні п'ять років – як сприятливий чи несприятливий час для економіки країни?
 5. Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі покупки для дому?
За кожним із цих запитань визначають відповідний індекс:
 • індекс поточного особистого матеріального становища (х1);
 • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2);
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3);
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п'яти років (х4);
 • індекс доцільності робити великі покупки (х5).
Значення індексу обчислюють таким способом: від частки позитивних відповідей віднімають частку негативних і до цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи від'ємних величин. На підставі цих п'яти індексів визначають три сукупні індекси:
 • індекс споживчих настроїв (ІСН) – середнє арифметичне індексів х1–х5;
 • індекс поточного становища (ІПС) – середнє арифметичне індексів х1 і х5;
 • індекс економічних очікувань (ІЕО) – середнє арифметичне індексів х2, х3, х4.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Для визначення індексу очікуваної динаміки безробіття (ІОДБ), індексу інфляційних очікувань (ІІО) та індексу девальваційних очікувань (ІДО) респондентам ставлять такі запитання:
 1. Як ви вважаєте, упродовж найближчих дванадцяти місяців безробітних (людей, які не мають роботи й шукають її) буде більше, приблизно стільки ж чи менше, аніж тепер?
 2. Як, на вашу думку, змінюватимуться ціни на основні споживчі товари та послуги впродовж найближчих одного–двох місяців?
 3. Як, на вашу думку, зміниться курс долара по відношенню до гривні впродовж найближчих трьох місяців?
Значення ІОДБ, ІІО та ІДО обчислюють таким способом: від частки відповідей, що свідчать про зростання безробіття (інфляції, девальвації), віднімають частку відповідей, що свідчать про зменшення безробіття (інфляції, девальвації), і до цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи від'ємних величин. Значення цих індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Наприклад, значення індексу дорівнює 200, якщо всі громадяни передбачають зростання безробіття (інфляції, девальвації).


Про GfK

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та споживачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 13 тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну пристрасть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. Завдяки цьому GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із знанням про локальні особливості понад 100 країн світу. Використовуючи новітні технології та аналітичні методи, GfK перетворює великі масиви даних на розумні рішення та тим самим допомагає своїм клієнтам підвищувати конкурентоздатність та покращувати досвід та вибір споживачів. Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш веб-сайт або стежити за новинами на Twitter.