Ставки та реквізити сплати третейського збору

Третейський збір. Розміри, порядок та реквізити сплати третейського збору

При поданні позовної заяви до Третейського суду при Асоціації «НАБУ» позивач повинен сплатити третейський збір.

Третейський збір за подання позову майнового характеру сплачується в таких розмірах:
  • в разі, якщо сума заявлених позовних вимог не перевищує 30 000,00 гривень, третейський збір стягується у сумі 80 грн. + 1,5% від ціни позову;
  • в разі, якщо сума заявлених позовних вимог перевищує 30 000,00 гривень, третейський збір складає 400 гривень + 1% від суми заявлених позовних вимог, але не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З позовних заяв немайнового характеру стягується третейський збір в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановленого в Україні на момент сплати третейського збору.

Якщо позовна заява містить одночасно вимоги майнового і не майнового характеру, сплачується одночасно третейський збір, встановлений для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру.

В разі збільшення розміру позовних вимог сума третейського збору збільшується згідно з новою ціною позову. До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається документ, що підтверджує сплату (доплату) третейського збору у встановленому порядку і розмірі.

При зменшенні ціни позову сплачений третейський збір не повертається.

У разі, коли третейський розгляд справи Третейським судом не відбувся чи був припинений, сплачений стороною третейський збір повертається стороні, крім випадків, якщо це було зумовлено відводом усіх суддів, укладанням сторонами мирової угоди, відмовою позивача від позову, залишенням позову без розгляду та іншими обставинами, передбаченими Законом України «Про третейські суди». В такому разі сторони відшкодовують Третейському суду всі понесені ним витрати, про що зазначається в ухвалі Третейського суду.


Реквізити для сплати третейського збору за розгляд позовних заяв постійно діючим Третейським судом при Асоціації «Незалежна асоціація банків України»:

Одержувач платежу: Асоціація «Незалежна асоціація банків України»
Код ЄДРПОУ 37924657
п/р 26004427654 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві
МФО 380805
Призначення платежу: «Третейський збір за розгляд позовної заяви у Постійно діючому Третейському суді при НАБУ». Без ПДВ.