Строки подання фінансової інформації банків врегульовано

Строки подання фінансової інформації банків врегульовано
Строки розкриття та подання інформації банками – емітентами цінних паперів, які банки повинні подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), суперечили вимогам Національного банку України. Після багаторазових звернень Незалежної асоціації банків України до НКЦПФР та Національного банку строки нарешті були змінені - подання проміжної фінансової звітності перенесені з 25 на 30-те число місяця, наступного за звітним періодом

Щоквартально банки готують фінансову звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів  фінансової звітності (МСФЗ), як цього вимагає Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Вона затверджена постановою Правління НБУ № 373 від 24.10.2011 р.(із змінами та доповненням).

З 2013 року банки також готують та подають квартальну інформацію емітента цінних паперів відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826).

Проблема полягала в тому, що згідно вимог НКЦПФР та НБУ банки повинні були подавати фінансову звітність у різні строки. Наприклад, відповідно до пункту 8.2 глави 8 Розділу ІІІ Інструкції 373 банки подавали проміжну скорочену фінансову звітність на паперових носіях Департаменту банківського нагляду НБУ не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним періодом. А відповідно до Положення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, емітенти цінних паперів розкривають регулярну квартальну інформацію у термін не пізніше 25 числа, наступного за звітнім кварталом.

«Тобто ще донедавна банки надавали квартальну звітність Комісії на 5 днів раніше, ніж регулятору. Це збільшувало навантаження на фінансові підрозділи. Особливо  це відчували великі системні банки, для яких розбіжність у строках розкриття регулярної квартальної інформації емітента цінних паперів в декілька днів вкрай суттєва. Тому Асоціація протягом 2016 року намагалася донести думку банківської спільноти до керівництва Комісії, щоб нарешті вирішити цю колізію, яку створюють норми Положень двох установ. Окрема подяка НБУ, який разом з банками прохав НКЦПФР змістити дату подання звітності», - зауважила Олена Коробкова, виконавчий директор НАБУ.

Зокрема Комітет НАБУ з питань оподаткування та обліку неодноразово звертався до керівництва Комісії з пропозиціями переглянути строки розкриття регулярної квартальної інформації емітента цінних паперів (для банків), та привести їх у відповідність до нормативно правових актів НБУ. З текстом офіційного звернення можна ознайомитися за посиланням

Комісія з розумінням поставилася до пропозицій НАБУ та внесла відповідні зміни у «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», передбачені рішенням НКЦПФР №1154. Тепер банки мають розкривати регулярну квартальну інформацію не до 25 числа, а не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Зміни поширюються на квартальну інформацію з І кварталу 2017 року та на річну інформацію за 2016 рік.