Команда НАБУ

Структура НАБУ створена таким чином, щоб максимально повно охопити діяльність всієї банківської сфери.
  • Вищим органом управління Асоціацією є Загальні збори.
  • В період між засіданнями Загальних зборів функції по управлінню Асоціацією виконує Рада.
  • Виконавчим органом Асоціації є Виконавчий директор.
  • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.