«Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за грудень 2016 року»

ВСУ підтвердив незмінність своєї правової позиції, що у разі неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначене періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63659676


ВСУ приймаючи рішення про правомірність підвищення % ставки за кредитом зазначив, що боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, якщо банк не лише відправив на адресу такого боржника лист про зміну умов кредитного договору, а й довів факт його вручення адресатові під розписку.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63839783


Постанова Верховного Суду України від 14 грудня 2016 року

ВСУ підтвердив незмінність своєї правової позиції, що у разі неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначене періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63659676

Постанова Верховного Суду України від 14 грудня 2016 року

ВСУ приймаючи рішення про правомірність підвищення % ставки за кредитом зазначив, що боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, якщо банк не лише відправив на адресу такого боржника лист про зміну умов кредитного договору, а й довів факт його вручення адресатові під розписку.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63839783