Третейське судочинство працює, але потребує змін

Третейське судочинство працює, але потребує змін
Третейські суди в Україні можуть стати альтернативою судам загальної юрисдикції, якщо парламентарі внесуть очікувані ринком законодавчі зміни. Принципи та перспективи діяльності третейських судів при вирішенні спорів обговорювали під час зустрічі банкіри, представники Третейського суду при НАБУ та Третейської палати України

Суть Третейського суду вкрай проста: незаангажовані рішення по справі приймаються в мінімальні строки та незалежно від впливу будь-яких органів або організацій. «Наразі Третейський суд став певним вузько спрямованим інструментом для швидкого і справедливого стягнення боргів з юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Тобто немає потреби переглядати справу по суті в апеляційному та касаційному судах, чекати поки справа після апеляції повернеться на першу інстанцію, щоб отримати виконавчі документи. В Третейському суді виноситься рішення, на підставі якого видається виконавчий документ за ухвалою, яка не підлягає оскарженню. Стороні нічого не заважає отримати виконавчий документ наступного дня після винесення відповідної ухвали. Нажаль, наразі банки недостатньо використовують можливості третейського судочинства, але з часом позиція фінансових установ може змінитися», - зазначив Андрій Гайченко, Голова Третейського суду при НАБУ.

Після видачі виконавчого документу, рішення третейського суду підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», так саме, як і рішення державних судів.

На даному етапі не існує жодних проблем із стягненням кредитної заборгованості юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців через третейські суди, чим активно користуються низка системних банків.

Беззаперечними перевагами розгляду справ у третейських судах є: швидкість, централізація, неупередженість, остаточність рішень та неможливість їх оскарження по суті. Внесення в договори третейських застережень не перешкоджає зверненню до державного суду при необхідності.

Одним з важливих аргументів на користь вирішення судових справ за участі банків у Третейських судах є низький розмір третейського збору, який, скажімо в Третейському суді при НАБУ, має верхню межу 25,5 тис. гривень. Тоді як в господарському суді розмір судового збору в рази більший - сумарні витрати можуть сягати 600-700 тис. гривень при апеляційному та касаційному оскарженні рішень.

Наразі в Україні існують всі передумови для розвитку Третейських судів, особливо в світлі реформування судової системи. Сприяти розвитку третейського судочинства може якнайшвидше ухвалення законодавчих змін та приведення норм, що регулюють третейське судочинство, до європейських стандартів. Зокрема законопроект №3660 від 17.12.2015 «Про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо приведення його до вимог міжнародних правил арбітражу» пройшов усі погодження та очікує розгляду у Верховній Раді ще з літа цього року.

Прийняття зазначеного законопроекту, крім іншого, поставить крапку у спорах щодо можливості стягнення через третейські суди кредитної заборгованості з фізичних осіб. А також сприятиме розвитку альтернативних способів вирішення спорів як для банків, так і для інших юридичних та фізичних осіб, що повністю відповідає європейським стандартам та підходам до третейського судочинства.


Примітка:

Постійно діючий Третейський суд при НАБУ, утворений на підставі Закону України «Про третейські суди» як недержавний, незалежний постійно діючий орган для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. Зареєстрований 5 жовтня 2015 року Міністерством юстиції.

Завданням Третейського суду при НАБУ є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.