Умови вступу

Членами Асоціації можуть бути банки, які підтримують цілі та мету діяльності Асоціації, визнають її установчі документи та зобов'язуються суворо дотримуватись їх положень.


Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових членів. Рішення про прийняття до складу Асоціації членів приймається Радою Асоціації із дотриманням наступного порядку:

Для вступу до Асоціації особа яка бажає стати її членом подає до Асоціації відповідну письмову заяву (на ім'я Голови Ради Асоціації). Така заява має бути складена із дотриманням спеціально затвердженої Радою Асоціації форми;

Всі належним чином оформлені письмові заяви про прийняття до Асоціації розглядаються на найближчому засіданні Ради Асоціації. По кожній з таких заяв Радою Асоціації приймається рішення про прийняття або про вмотивовану відмову у прийнятті члена до Асоціації.

Особа вважається прийнятою до Асоціації з моменту винесення відповідного рішення Радою Асоціації та сплати вступного внеску.

Необхідні наступні документи:

  • Копія рішення компетентного органу Банку про вступ до Асоціації, яка засвідчена підписом та печаткою Банку
  • Копія Статуту Банку або витяг зі Статуту Банку, з якого можна зробити висновок про компетенцію органу, що прийняв рішення про вступ до Асоціації, яка засвідчена підписом та печаткою Банку
  • Копія документу про призначення підписанта цієї заяви на посаду або витягу з ЕДРПОУ (якщо заяву підписує керівник банку), яка засвідчена підписом та печаткою Банку