Уряд схвалив стратегію розвитку державного Укрексімбанку

Кабінет Міністрів України на засіданні 9 грудня схвалив Стратегію розвитку Державного експортно-імпортного банку України. Оновлена стратегія спрямована на виконання «Основних напрямів діяльності Укрексімбанку на 2020-2024» та передбачає комплексну трансформацію, яка ґрунтується на трьох компонентах, зокрема, на бізнес-моделі, на операційній моделі і фінансовій стійкості.

Відповідно до бізнес-моделі банк зосередиться на своєму основному бізнесі, зокрема, експортно-імпортних компаніях і держпідприємствах, а також скороченні витрат на обслуговування нецільових клієнтів. Операційна модель передбачає оптимізацію процесів і радикальну діджиталізацію зі скороченням фізичної присутності. Фінансова стійкість досягатиметься шляхом зосередження на поліпшенні своєї позиції з капіталом і на довгостроковому фінансовому оздоровленні через оптимізацію балансу шляхом скорочення витрат на збільшення доходів. Також банк працюватиме над поліпшенням капіталу шляхом врегулювання ситуації з непрацюючими активами.

Для досягнення визначених Урядом показників діяльності та збільшення ринкової вартості банк продовжить свою місію зі створення та розвитку доступної інфраструктури кредитних інструментів з врахуванням специфіки експортно-орієнтованої діяльності, зокрема, діятиме за такими напрямами:

  • робота у сфері експортно-імпортних операцій, обслуговування великих компаній, підприємств середньої капіталізації та держсектору (зокрема, в стратегічних для держави сферах);
  • співпраця з муніципалітетами, об’єднаними територіальними громадами та підприємствами комунального сектору;
  • залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, участь у державних та міжнародних програмах підтримки ключових галузей економіки;
  • проведення складноструктурованих угод;
  • експертиза у торговельному фінансуванні та документарних операціях;
  • партнерство з національним та іноземними експортно-кредитними агентствами.


«Схвалена Урядом стратегія розвитку стане основою для подальшої системної та якісної трансформації державного банку, за якою вже відбулися зміни в його організаційній структурі, оновлено склад Правління для підсилення управлінської спроможності, запроваджуються ефективні моделі корпоративного управління, ризик-менеджементу, бізнес-процесів, зниження рівня NPL тощо», – зазначила Голова Наглядової ради Оляна Гордієнко.