Вдосконалення законодавства в частині спрощення обміну інформацією між банківськими установами та виконавцями

Суть:

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», № 2475-VIII доповнено Закон України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) новою статтею 621, що встановлює обов’язок банків при відкритті / закритті рахунків фізичних осіб перевіряти наявність інформації про внесення відомостей про них до Єдиного реєстру боржників (далі – Реєстр боржників), а в разі наявності такої інформації повідомляти про це органи державної виконавчої служби або приватних виконавців у день відкриття / закриття рахунків.

Комітет НАБУ:

Комітет з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів, асистент координатора - Ништа Світлана Анатолїівна.Пропозиції Комітету:

12.06.2019 30.05.201907.09.201810.08.2018Листи НБУ:

04.10.2019

25.09.2018


28.08.2018