Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат
Правила, що визначають методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання та обліку доходів і витрат
 
Забезпечення збалансованості бюджету
Метою доопрацьованого законопроекту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, в тому числі законопроектом в другому читанні пропонується врегулювати проблемні податкові питання, що виникають у банків при роботі з NPL на законодавчому рівні та створення сприятливого податкового режиму та вирішення питань оподаткування, пов'язаних із запровадженням банками з 2018 року Міжнародного стандарту фінансової звітності  9 "Фінансові інструменти".
Проект Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України
Ця інструкція визначає порядок відображення в бух. обліку типових операцій з фін. інструментами (кредитними та вкладними (депозитними) операціями, гарантіями, авалями, операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, що не оформлені з цінними паперами) та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України
Внесення змін до переліку операцій РКО, які не є об'єктом оподаткування ПДВ
В зв'язку з постійним оновленням видів банківських послуг виникає необхідність по розширенню визначення типових операцій, які належать до послуг з розрахунково-касового обслуговування і відповідно до п.196.1.5. п.196.1 статті 196 не є об'єктом оподаткування
Проект Змін до Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України
Роз'яснюють порядок розрахунку ефективної ставки відсотка під час первісного визнання фінансового інструменту в бухгалтерському обліку з метою забезпечення підготовки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Внесення змін до ПКУ
Доповнено критерії списання безнадійної заборгованості та подовжено у 2017-2018 рр. розрахунку розміру ліміту резерву на рівні 25% сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за таким активом згідно з даними фінансової звітності за звітний період