Відпрацьовані

Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат
Правила, що визначають методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання та обліку доходів і витрат
 
Забезпечення збалансованості бюджету
Метою доопрацьованого законопроекту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, в тому числі законопроектом в другому читанні пропонується врегулювати проблемні податкові питання, що виникають у банків при роботі з NPL на законодавчому рівні та створення сприятливого податкового режиму та вирішення питань оподаткування, пов'язаних із запровадженням банками з 2018 року Міжнародного стандарту фінансової звітності  9 "Фінансові інструменти".
Проект Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України
Ця інструкція визначає порядок відображення в бух. обліку типових операцій з фін. інструментами (кредитними та вкладними (депозитними) операціями, гарантіями, авалями, операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, що не оформлені з цінними паперами) та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України
Оподаткування операцій з постачання та продажу заставного майна, набутого у власність внаслідок звернення стягнення
Оподаткування ПДВ операцій постачання майна, набутого у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно та продажу майна, набутого у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно
Внесення змін до переліку операцій РКО, які не є об'єктом оподаткування ПДВ
В зв'язку з постійним оновленням видів банківських послуг виникає необхідність по розширенню визначення типових операцій, які належать до послуг з розрахунково-касового обслуговування і відповідно до п.196.1.5. п.196.1 статті 196 не є об'єктом оподаткування
Проект Змін до Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України
Роз'яснюють порядок розрахунку ефективної ставки відсотка під час первісного визнання фінансового інструменту в бухгалтерському обліку з метою забезпечення підготовки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Внесення змін до ПКУ
Доповнено критерії списання безнадійної заборгованості та подовжено у 2017-2018 рр. розрахунку розміру ліміту резерву на рівні 25% сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за таким активом згідно з даними фінансової звітності за звітний період
Проект Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України
Проект Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України
Проект Інструкції з бух.обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України
Визначає правила бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, розроблена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 
Безнадійна заборгованість суб'єктів господарювання на тимчасово неконтрольованих територіях
Визначення категорії безнадійної заборгованості тих платників податків, які внаслідок неможливості вести господарську діяльність неспроможні обслуговувати раніше взяті на себе боргові зобов'язання
Проекти по внесенню змін до Плану рахунків з бух. обліку банків
Внесення змін до плану рахунків проводиться з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бух. обліку банків України та для узгодження між іншими нормативними документами НБУ