Заборона підвищення процентної ставки за кредитним договором в період карантину

Суть питання:

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 передбачені додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Зокрема, пунктами 5 та 13 Закону №540-ІХ були внесені зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу та ЗУ «Про банки і банківську діяльність», якими передбачено, що у період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

При цьому, раніше (Законом № 533-IX) до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про споживче кредитування» вже була внесена норма, якою забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів).

Для забезпечення правильного тлумачення наведених вище правових норм та застосування єдиної практики при обслуговуванні клієнтів, НАБУ звернулася до Національного банку щодо надання роз'яснень з низки актуальних для банків питань. 

 
 
Відповіді держорганів: